Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akuta bakteriella sinuiter som kräver antibiotika är ovanliga – ge symtomlindrande behandling i första hand

Vid akut viral rinosinuit (bihåleinflammation) är inte bedömning av läkare indicerad de första tio dagarna. Egenvård med nässköljningar, avsvällande nässpray (korttidsbehandling) och analgetika rekommenderas i första hand.

Vid akut övre luftvägsinfektion, ÖLI, orsakad av virus, det vill säga förkylning, uppstår inflammation i näsans och bihålornas slemhinnor. Tillståndet utgör en akut rinosinuit (bihåleinflammation). Lokala inflammatoriska och immunologiska faktorer kan då bana vägen för en bakterieinfektion.

Rinosinuit kan benämnas utifrån de i olika faserna i ett sådant förlopp:

  • Akut viral rinosinuit (ÖLI <10 dagar med färgad snuva, lätt till måttlig ansiktsvärk).
  • Akut postviral rinosinuit.
  • Akut bakteriell rinosinuit.

Både akut postviral och akut bakteriell rinosinuit definieras som ÖLI i mer än tio dagar, eller akut svår värk eller försämring efter fem dagars ÖLI. För differentialdiagnostik mellan de två krävs, förutom anamnes och status, främre rinoskopi av näsan efter avsvällning.

Antibiotikabehandling har endast effekt vid akut bakteriell rinosinuit. Dessa patienter utgör en mindre andel av alla som drabbas av ÖLI.

Vid akut viral rinosinuit är inte bedömning av läkare indicerad de första tio dagarna. Egenvård med nässköljningar, avsvällande nässpray (korttidsbehandling) och analgetika rekommenderas i första hand. För patienter med samtidig allergisk rinit kan nasala steroider vara av värde.

Vid akut postviral rinosinuit och akut bakteriell rinosinuit rekommenderas läkarbedömning.

Fynd av så kallad vargata i mellersta näsgången är det säkraste tecknet på akut bakteriell rinosinuit.

Symtom som kan tala för akut bakteriell rinosinuit är:

  • Ensidig smärta i ansiktet.
  • Värk i tänderna på samma sida.
  • Dålig lukt i näsan.
  • Varig (ensidig) snuva.
  • Temperatur >38 grader.

Antibiotikabehandling kan övervägas vid svåra symptom och tecken på akut bakteriell rinosinuit, vid försämring eller hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Data från Primärvårdskvalitet

Data från Primärvårdskvalitet visar att under de senaste tolv månaderna (okt 2022–sept 2023) antibiotikabehandlades 59 procent av patienterna med diagnosen akut rinosinuit vid husläkarmottagningarna i regionen.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Källa

  1. Läkemedelsverket. Läkemedel vid rinosinuit. Behandlingsrekommendation 2020

Senast ändrad