Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed interaktioner och riskprofil

Janusmed interaktioner är ett av flera kunskapsstöd från Stockholms läns landsting som ingår i det gemensamma konceptet Janusmed.

Janusmed interaktioner kontrollerar om två läkemedel interagerar med varandra, det vill säga om det finns risk att ett läkemedel kan öka eller minska effekten av ett annat. Läs mer om Janusmed interaktioner

Janusmed riskprofil kompletterar Janusmed interaktioner genom att kontrollera om det finns risk för vissa vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar på grund av förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel med likartade farmakologiska egenskaper. Läs mer om Janusmed riskprofil.

Obs! Janusmed riskprofil är endast tillgänglig för användare inom Stockholms läns landsting anslutna till SLL-net. Övriga ser ett hänglås på knappen Riskprofil.

Krav på webbläsare

Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil är anpassade för Internet Explorer version 11, alternativt Google Chrome.

Vill du veta mer, kontakta oss via e-post e-tjanster.hsf@sll.se.