Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusmed interaktioner och riskprofil

Janusmed interaktioner är ett av flera kunskapsstöd från Region Stockholm som ingår i det gemensamma konceptet Janusmed.

Janusmed interaktioner kontrollerar om två läkemedel interagerar (farmakokinetiska interaktioner) med varandra, det vill säga om det finns risk att ett läkemedel kan öka eller minska effekten av ett annat.

Janusmed riskprofil kompletterar Janusmed interaktioner genom att kontrollera om det finns risk för vissa vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar på grund av förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel med likartade farmakologiska egenskaper (farmakodynamiska interaktioner).

Krav på webbläsare

Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil är anpassade för Microsoft Edge och Google Chrome.

Kontakt

För frågor om kunskapsstödet, välkommen att kontakta oss! e-tjanster.hsf@regionstockholm.se