Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Janusinfo.se

Janusinfo Startsida

Janusinfo - Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tidningen Evidens

Ge barnet tid inför behandling

Evidens tema barn tar upp allt från huvudvärk till allergiutredning, ADHD, buksmärta och eksembehandling hos barn.

Trygghet och förtroende är nyckeln till framgång vid smärtsamma procedurer. Behandlingstrappa i tidningen.

Restnoteringar har blivit ett jätteproblem i barnsjukvården. Mer om det i detta nummer.

Här finns Evidens tema barn »

I andra medier

Experter ger råd om palliativ vård för barn

Dagens medicin 2018-10-04

Behandling ökade inte livskvaliteten

Läkemedelsvärlden 2018-10-03

Minskad risk för stroke utan ökad blödningsrisk med nya riktlinjer

Läkartidningen 2018-09-27

Läkemedels­kommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Stockholms läns läkemedelskommitté »