Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om oss

Janusinfo innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Webbplatsen är även informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitté.

Webbplatsen erbjuder både enkla beslutsstöd att använda vid patientmötet och information för fördjupning och fortbildning. Målsättningen är att, på ett och samma ställe, samla så mycket relevant information inom läkemedelsområdet som möjligt. Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Brett utbud av tjänster

På Janusinfo publiceras kontinuerligt läkemedelsnyheter, såväl medicinska som allmänna. Här finns även Regions Stockholms läkemedelskommittés tidning Evidens att läsa i pdf-format.

En annan viktig del är evidensbaserade behandlingsriktlinjer, Kloka listan, Strama Stockholm, aktuella studiekommentarer och värderingar av nya läkemedel från Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper.

Prenumerera och dela

Det finns möjlighet att prenumera på nypublicerat material via e-post.

Det går också enkelt att dela information från Janusinfo med e-post eller på Twitter, Linkedin och Facebook. Använd delningsfunktionerna som finns längst ner på webbsidorna.

Nationellt införande av nya läkemedel och medicinteknik

Janusinfo innehåller också sidorna Nationellt införande av nya läkemedel och Nationellt införande av medicintekniska produkter.

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig vård över hela landet. Rådet för nya terapier, NT-rådet, och det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, ger rekommendationer om införande till regionerna.

Nationellt ordnat införande drivs inom ramen för Regionernas samverkansmodeller för läkemedel och medicinteknik. Denna är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården och förvaltas av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Nationellt ordnat införande bygger också på nära samarbete med myndigheter, framförallt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, kliniska experter, läkemedelsföretag och patienter.

Boka fortbildning

De fortbildningar som anordnas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen presenteras på Janusinfo. Du kan välja att söka i utbudet baserat på terapiområde och du anmäler/avnmäler dig direkt via ett webbformulär. På Janusinfo publiceras även filmer från ett urval av fortbildningsaktiviteterna.

Snabba kunskapsstöd

Janusinfo tillhandahåller även en utökad version av Kloka listan (rekommenderade läkemedel för basal öppen- och slutenvård i Stockholm). I webbversionen finns motiveringar till valen av preparat samt länkar till referenser och behandlingsriktlinjer.

På Janusinfo finns information om läkemedels miljöpåverkan samt miljöklassificering av olika substanser.

Sajten erbjuder också ett paket med evidensbaserade kunskapsstöd om läkemedel från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samlade under namnet Janusmed. De olika delarna är avsedda att vara ett stöd i mötet med patienten, vid läkemedelsordination och läkemedelsförskrivning, eller vid läkemedelsgenomgångar.

  • Janusmed interaktioner kontrollerar om två läkemedel interagerar med varandra, det vill säga om det finns risk att ett läkemedel kan öka eller minska effekten av ett annat.
  • Janusmed riskprofil kompletterar Janusmed interaktioner genom att kontrollera om det finns risk för vissa vanliga eller potentiellt allvarliga biverkningar på grund av förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel.
  • Janusmed njurfunktion ger stöd vid ordination av läkemedel till patienter med nedsatt njurfunktion, dels för skattning av njurfunktionen och dels för dosering anpassad efter framräknad grad av njursvikt.
  • Janusmed fosterpåverkan ger vägledning vid riskbedömning av läkemedelsexponering under tidig graviditet.
  • Janusmed amning ger rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern använder olika läkemedel.
  • Janusmed kön & genus innehåller information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling.

Ytterligare en central del av Janusinfo är statistik över läkemedelsförsäljningen i Stockholms län tillsammans med kommentarer och analyser.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen producerar, utvecklar, förvaltar och implementerar olika e-tjänster. Fler e-tjänster från regionen »

Kontakta redaktionen

Utbudet på Janusinfo utvecklas kontinuerligt i takt med den snabba utvecklingen inom läkemedelsområdet. Redaktionen (janusredaktionen.hsf@regionstockholm.se) tar gärna emot synpunkter på både innehåll och funktioner.

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården i Stockholms län är också varmt välkommen att kontakta oss om du vill ha en genomgång av/utbildning i webbplatsen.