Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kassation av läkemedel

Ansvaret för att avfall, även läkemedel, hanteras och kasseras korrekt ligger på den enskilda verksamheten. På varje arbetsplats ska det finnas en miljöansvarig.

Patienter som har frågor om att lämna in eller kassera läkemedel hänvisas till apotek.