Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Expertgruppsutlåtanden

Expertgrupps­utlåtanden

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupper utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling inom olika terapiområden och kommenterar aktuella medicinska studier. Rekommendationerna bör följas inom både offentlig och privat sjukvård i Stockholms län. I vissa fall kan expertrådens rekommendationer vara snävare än de från nationella organ, såsom Läkemedelsverket.

Expertrådsordföranden