Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Expertgrupper till Region Stockholms läkemedelskommitté

Cancersjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Johan Falkenius
med dr, överläkare, ordförande
Centrum för hudtumörer, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset
johan.falkenius@regionstockholm.se

Ledamöter »

Endokrina sjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Anna Ugarph Morawski
med dr, distriktsläkare, ordförande
Fortbildning, Akademiskt primärvårdscentrum
anna.ugarph-morawski@regionstockholm.se

Ledamöter »

Hjärt- och kärlsjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Karolina Nowinski
med dr, bitr överläkare, ordförande
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
karolina.nowinski@regionstockholm.se

Ledamöter »

Hud- och könssjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Lena Hagströmer
med dr, överläkare, ordförande
Diagnostiskt Centrum Hud
lena.hagstromer@dchud.se

Ledamöter »

Infektionssjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Jaran Eriksen
docent, specialistläkare, ordförande
Infektion - Venhälsan, Södersjukhuset
jaran.eriksen@regionstockholm.se

Ledamöter »

Koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Expertgruppens utlåtanden »

Margareta Holmström
docent, överläkare, ordförande
Koagulationsmottagningen, ME Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset
margareta.holmstrom@regionstockholm.se

Ledamöter »

Kvinnosjukdomar och förlossning

Expertgruppens utlåtanden »

Sebastian Brusell Gidlöf
docent, överläkare, ordförande
ME Gynekologi och reproduktionsmedicin
Karolinska universitetssjukhuset
sebastian.brusell-gidlof@regionstockholm.se

Ledamöter »

Lung- och allergisjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Michael Runold
med dr, överläkare, ordförande
ME Lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
michael.runold@regionstockholm.se

Ledamöter »

Mag- och tarmsjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Marjo Kapraali
med dr, överläkare, ordförande
PF Mag- och tarmsjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
marjo.kapraali@regionstockholm.se

Ledamöter »

Medicinteknik

Anders von Heijne
med dr, överläkare, ordförande
MRT och Neuroradiologi, Röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus
anders.vonheijne@regionstockholm.se

Ledamöter »

Nervsystemets sjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Karin Wirdefeldt
adjungerad professor, överläkare, ordförande
ME Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset
karin.wirdefeldt@regionstockholm.se

Ledamöter »

Njursjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Peter Bárány
docent, överläkare, ordförande
ME Högspecialiserad barnmedicin 1
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset
peter.barany@regionstockholm.se

Ledamöter »

Perioperativ vård och intensivvård

Expertgruppens utlåtanden »

Daniel Törnberg
med dr, överläkare, ordförande
VO Anestesi och intensivvård, Danderyds sjukhus
daniel.tornberg@regionstockholm.se

Ledamöter »

Psykisk hälsa

Expertgruppens utlåtanden »

Pär Höglund, med dr, överläkare, tf ordförande
BUP Brommaplan, BUP Stockholm, SLSO
par.hoglund@regionstockholm.se

Ledamöter »

Smärta och reumatiska sjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Carl-Olav Stiller
docent, överläkare, ordförande
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@regionstockholm.se

Ledamöter »

Sällsynta sjukdomar

Ricard Nergårdh
med dr, överläkare, ordförande
Barnendokrin och metabola sjukdomar, ME Högspecialiserad barnmedicin 2
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset
ricard.nergardh@ki.se

Ledamöter »

Urinvägssjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Caroline Elmér
med dr, specialistläkare, ordförande
Stockholms Urogynmottagning
caroline.elmer@urogyn.se

Ledamöter »

Vaccinationer

Expertgruppens utlåtanden »

Helena Hervius Askling
docent, överläkare, ordförande
Akademiskt Specialistcentrum, SLSO
helena.hervius-askling@regionstockholm.se

Ledamöter »

Äldres hälsa

Expertgruppens utlåtanden »

Pauline Raaschou
med dr, överläkare, ordförande
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
pauline.raaschou@regionstockholm.se

Ledamöter »

Ögonsjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Emma Nivenius
med dr, överläkare, ordförande
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus
emma.nivenius@regionstockholm.se

Ledamöter »