Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Njursjukdomar

Peter Bárány, docent, överläkare, ordförande
ME Högspecialiserad barnmedicin 1
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset
peter.barany@regionstockholm.se

Fredrik Dunér, med dr, överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Carl-Gustaf Elinder, professor emeritus, överläkare
ME Njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Marie Evans, med dr, överläkare
ME Njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Peter Hemmingsson, bitr. överläkare
ME Njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Sara Lind af Hageby, med dr, överläkare
ME Njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Lisa Unogård Maxstad, leg apotekare
Fortbildning och kvalitetsstöd
Akademiskt primärvårdscentrum

Staffan Rosenborg, med dr, överläkare
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Jessica Smolander, bitr överläkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Lars Wennberg, docent, överläkare
ME Transplantation, Karolinska universitetssjukhuset

Julia Wijkström, med dr, specialistläkare
ME Njurmedicin, Karolinska universitetssjukhuset

Ulf Åman, överläkare
Handengeriatriken, Aleris Närsjukvård