Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medicinteknik

Anders von Heijne, med dr, överläkare, ordförande
MRT och Neuroradiologi, Röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus
anders.vonheijne@regionstockholm.se

Anna Ericson, leg audionom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Erik Johansson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Mikael Johansson, civilingenjör, enterprisearkitekt
Strategisk IT, Regionledningskontoret

Gustav Karlberg, distriktsläkare
S:t Eriks vårdcentral

Thomas Kunze, chefläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland

Joachim Lundahl, assistant professor, överläkare
Funktion Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset

Niyaz Moradi, högskoleingenjör, upphandlare
Upphandling, Serviceförvaltningen, Region Stockholm

Daniel Olsson, elektroingenjör, riskhanteringsansvarig
VO MT Utveckling och Förvaltning, Karolinska Universitetssjukhuset

Margarita Skeppstedt, regionjurist
Juridik, Regionledningskontoret