Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Medicinteknik

Joachim Lundahl, assistant professor, överläkare, tf ordförande
Funktion Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset
joachim.lundahl@regionstockholm.se

Git Eliasson, certifierad medicinsk ingenjör, chef
Medicinsk teknik, Södersjukhuset

Anna Ericson, leg audionom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Peter Håkansson, civilingenjör, verksamområdeschef MT
Enhet stab vårdstöd och teknik, Karolinska universitetssjukhuset

Erik Johansson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

Gustav Karlberg, distriktsläkare
S:t Eriks vårdcentral

Magnus Kneck, certifierad medicinsk ingenjör, teknisk chef
Medicinsk apparatur i hemmet (MAH)
Hjälpmedel, SLSO, Region Stockholm

Thomas Kunze, chefläkare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland

Niyaz Moradi, högskoleingenjör, upphandlare
Upphandling, Serviceförvaltningen, Region Stockholm