Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lung- och allergisjukdomar

Michael Runold, med dr, överläkare, ordförande
ME Lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
michael.runold@regionstockholm.se

Marianne Eduards, sjuksköterska, vårdutvecklingsledare
Liljeholmens vårdcentral

Maria Ingemansson, med dr, överläkare
Barnallergi och lungmedicin, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Lena Isaac, leg apotekare
Fortbildning och kvalitetsstöd
Akademiskt primärvårdscentrum

Henrik Ljungberg, med dr, överläkare
Barnallergi och lungmedicin, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Nikolaos Pournaras, distriktsläkare
PF Luftrörssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset

Karin Strandberg, med dr, överläkare
ME Lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Karin Toll, med dr, överläkare
Näs och bihålesjukdomar, ME Öron, näsa, hals, hörsel balans
Karolinska universitetssjukhuset

Eva Wikström Jonsson, docent, överläkare
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset