Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Smärta och reumatiska sjukdomar

Carl-Olav Stiller, docent, överläkare, ordförande
ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@ki.se

Per Fürst, med dr, överläkare
Palliativ vård, Stockholms sjukhem

Per-Johan Jakobsson, professor, specialistläkare
Spondartritsjukdomar, ME Gastro hud reuma
Karolinska universitetssjukhuset

Karl Åke Jansson, docent, överläkare
Tema Akut och reparativ medicin, Karolinska universitetssjukhuset

Marika Kvarnström, med dr, överläkare
Centrum för reumatologi
Akademiskt specialistcentrum, SLSO

Stefan Lundeberg, med dr, överläkare
Smärta barn, ME Barn-PMI perioperativ
Funktion Barn PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Eva Malmros Olsson, med dr, bitr överläkare
Smärta barn, ME Barn-PMI perioperativ
Funktion Barn PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Åsa Niper,
allmänläkare
Vårdcentralen Hökarängen
samt Akademiskt primärvårdscentrum

Jan Persson, med dr, överläkare
Högspecialiserad smärtvård, ME Intensivvård Thoraxoperation
Funktion PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Kristina Persson, leg apotekare
Fortbildning och kvalitetsstöd
Akademiskt primärvårdscentrum

Nanna de Rezende Strander, med dr, sektionschef,
Högspecialiserad smärtvård, ME Intensivvård Thoraxoperation
Funktion PMI, Karolinska universitetssjukhuset

Karl-Fredrik Sjölund, med dr, överläkare
Högspecialiserad smärtvård, ME Intensivvård Thoraxoperation
Funktion PMI, Karolinska universitetssjukhuset