Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationer

Helena Hervius Askling, docent, överläkare, ordförande
Akademiskt Specialistcentrum, SLSO
helena.hervius-askling@regionstockholm.se

Johan Alm, docent, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset

Jeanette Björnell, specialistsjuksköterska, vårdutvecklare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Srebrenka Dobric, leg apotekare, vaccinsamordnare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Isabella Ekheden, med dr
Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset

Anna Granqvist, skolläkare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Marta Granström, professor emeritus, överläkare
ME Klinisk mikrobiologi
Karolinska universitetssjukhuset

Bodil Håkansson, handläggare vårdval vaccination
Barn, kvinnor och unga. Närsjukvård,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Mirja Hägg, specialistläkare
Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset

Monika Jädersten, specialistsjuksköterska, verksamhetschef
Barn- och elevhälsan, Upplands Väsby kommun

Karolina Lindström, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Barbro Lönnkvist, specialistsjuksköterska, verksamhetschef
Elevhälsans medicinska insats, Barn- och
utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun

Anna Nilsson, docent, överläkare
Barnonkologi, ME Högspecialiserad barnmedicin 1
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Dorota Religa, professor, överläkare
ME Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Rotzén Östlund, med dr, smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Johanna Rubin, med dr, bitr. överläkare, barnläkare
Karolinska universitetssjukhuset samt Folkhälsomyndigheten

Claire Sevestre, distriktsläkare
Handens vårdcentral

Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare
Liljeholmens vårdcentral

Katarina Widgren, med dr, bitr smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Eva Östlund, med dr, överläkare
Kvinnokliniken Södersjukhuset