Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationer

Helena Hervius Askling, docent, överläkare, ordförande
Akademiskt Specialistcentrum, SLSO
helena.hervius-askling@regionstockholm.se

Johan Alm, docent, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset

Jeanette Björnell, specialistsjuksköterska, vårdutvecklare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Srebrenka Dobric, leg apotekare, vaccinsamordnare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Isabella Ekheden, med dr
Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset

Anna Granqvist, specialistläkare skolhälsovård och allmänmedicin
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Mirja Hägg, specialistläkare
Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset

Catherine Isitt, med dr, ST-läkare
ME Infektionssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset

Monika Jädersten, specialistsjuksköterska, verksamhetschef
Barn- och elevhälsan, Upplands Väsby kommun

Karolina Lindström, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Anna Nilsson, docent, överläkare
Barnonkologi, ME Högspecialiserad barnmedicin 1
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Dorota Religa, professor, överläkare
ME Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Rotzén Östlund, med dr, smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Johanna Rubin, med dr, bitr. överläkare, barnläkare
Karolinska universitetssjukhuset samt Folkhälsomyndigheten

Claire Sevestre, distriktsläkare
Handens vårdcentral

Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare
Liljeholmens vårdcentral

Katarina Widgren, med dr, bitr smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Eva Östlund, med dr, överläkare
Kvinnokliniken Södersjukhuset