Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccinationer

Helena Hervius Askling, docent, överläkare, ordförande
Akademiskt Specialistcentrum, SLSO
helena.hervius-askling@regionstockholm.se

Johan Alm, docent, överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset

Jeanette Björnell, specialistsjuksköterska, vårdutvecklare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Margareta Blennow, med dr, överläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Karin Bohman, specialistläkare
Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset

Isabella Ekheden, specialistläkare
Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset

Anna Granqvist, skolläkare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Marta Granström, professor emeritus, överläkare
ME Klinisk mikrobiologi
Karolinska universitetssjukhuset

Bodil Håkansson, handläggare vårdval vaccination
Barn, kvinnor och unga. Närsjukvård,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Mirja Hägg, specialistläkare
Karolinska universitetslaboratoriet
Karolinska universitetssjukhuset

Leyla Jalilian, leg apotekare, vaccinsamordnare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Monika Jädersten, skolsköterska
Elevhälsans medicinska insats, Barn- och
ungdomsförvaltningen, Järfälla kommun

Karolina Lindström, med dr, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovårdsenheten, Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Barbro Lönnkvist, specialistsjuksköterska
Elevhälsans medicinska insats, Barn- och
utbildningsförvaltningen, Huddinge kommun

Anna Nilsson, docent, överläkare
Barnonkologi, ME Högspecialiserad barnmedicin 1
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset

Dorota Religa, professor, överläkare
ME Åldrande, Karolinska universitetssjukhuset

Maria Rotzén Östlund, med dr, smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Johanna Rubin, med dr, bitr överläkare
ME Högspecialiserad barnmedicin 1, Tema Barn
Karolinska universitetssjukhuset samt Folkhälsomyndigheten

Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare, folkhälsovetare
Liljeholmens vårdcentral

Malin Vikström, barnmorska
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Katarina Widgren, med dr, bitr smittskyddsläkare, överläkare
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen