Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hjärt- och kärlsjukdomar

Studie: Dronedarone minskar kardiovaskulär morbiditet och mortalitet hos patienter med förmaksflimmer och hög kardiovaskulär risk i ATHENA-studien
2011-01-20

Kliniska betydelsen av interaktion mellan PPI och klopidogrel återstår att bevisa
2010-11-11

Är den kliniska betydelsen av interaktion mellan PPI och klopidogrel visad?
2010-06-02

Studie: ACCOMPLISH – ACE-hämmare och kalciumantagonisten amlodipin lämplig kombination vid hypertoni
2009-02-27

Debatt om Läksaks rekommendation för statinbehandling
2009-02-10

Studie: Ingen säkerställd effekt av Acomplia på aterosklerosutvecklingen
2008-05-20

Levosimendan jämfört med placebo och dobutamin vid svår hjärtsvikt
2007-11-16

Studie: IDEAL-studien
2005-12-27

Betablockerare kvarstår som andrahandsval vid okomplicerad hypertoni
2005-11-18

Studie: VALUE-studien stödjer hypotesen att blodtryckssänkning är viktigare än preparatval vid hypertonibehandling
2004-12-13

Studie: Statinbehandling av diabetiker efter HPS och CARDS: Våra rekommendationer står sig
2004-10-06

Studie: PROVE IT-studien ändrar inte våra rekommendationer avseende statinbehandling
2004-05-06

Studie: ASCOT-LLA – en välgjord studie med för små effekter för att motivera primärprevention med statiner
2003-04-22

Studie: Warfarin, ASA eller båda efter akut hjärtinfarkt?
2003-01-13

Studie: CREDO-studien motiverar ej långtidsbehandling med klopidogrel efter PCI med stent
2003-01-13

Studie: Val-HeFT-studien motiverar inte ändrade rekommendationer för behandling av hjärtsvikt
2003-01-13

Studie: Heart Protection Study (HPS) - värdefullt "bränsle" i statindebatten
2002-12-03

Studie: LIFE-studien – statistiskt signifikanta resultat föranleder frågan om klinisk relevans och hur mycket dyrare en "bättre" behandling får vara
2002-04-18

Studie: CURE-studien – kombinationsbehandling med klopidogrel och ASA under begränsad tid nu dokumenterad vid instabil kranskärlssjukdom
2001-09-26

Studie: Nya studier med betablockerare vid behandling av hjärtsvikt - rekommendationerna på baslistan kvarstår
2001-08-01

Studie: MIRACL- och 3T (Treat To Target) - Inga "mirakelstudier" med Lipitor - våra rekommendationer står sig!!
2001-01-20

Granskning av dokumentationen för sotalols antiarytmatiska egenskaper
2001-01-09

Studie: Alfa-blockerare (doxazosin) sämre än diuretikum i ALLHAT-studien!
2000-03-24

Studie: HOPE-studien - ramipril åt alla "högriskpatienter", eller ej?
2000-03-21