Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Användning av orala antikoagulantia i Region Stockholm

Införandet av direktverkande orala antikoagulantia (NOAK/DOAK) har inneburit en ökad diagnostik av förmaksflimmer och en kraftigt ökad antikoagulantiabehandling.

Innan NOAK infördes fanns i Region Stockholm 41 000 patienter med förmaksflimmer och 51 procent av dessa behandlades med warfarin [1].

År 2022 var det drygt 63 000 patienter med förmaksflimmer och 85 procent av dessa behandlades med något oralt antikoagulantium.

Bland de som är 80 år eller äldre (cirka 40 procent av alla patienter med förmaksflimmer) ökade AK-behandlingen från 47 procent till 91 procent under denna period. De äldre har den största absoluta vinsten med den ökade antikoagulantiabehandlingen [2].

Apixaban (Eliquis) är förstahandsrekommendation i Kloka listan och dominerar NOAK-användningen vid förmaksflimmer.

AK-behandling vid förmaksflimmer

Warfarin används nu hos endast cirka 5 000 patienter oavsett diagnos och förskrivningen fortsätter att minska.

Orala antikoagulantia per kvartal

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Källa

  1. Hjemdahl P, Braunschweig F, Holmström M, Johnsson H, von Euler M, Wallén H, Forslund T. Förbättrad strokeprevention vid förmaksflimmer med NOAK – erfarenheter från Stockholms län. Läkartidningen. 2018 Oct 26;115:FAH6
  2. Forslund T, Komen JJ, Andersen M, Wettermark B, von Euler M, Mantel-Teeuwisse AK, Braunschweig F, Hjemdahl P. Improved stroke prevention in atrial fibrillation after the introduction of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants. Stroke. 2018 Sep;49(9):2122-2128

Senast ändrad