Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Debatt om Läksaks rekommendation för statinbehandling

Socialstyrelsen anser att Läksaks rekommendationer för statinbehandling strider mot nationella riktlinjer. Frågan gäller om lipidsänkande behandling alltid ska utgå från kolesterolhalter eller om en empirisk simvastatinbehandling kan rekommenderas för den typiska högriskpatienten. Vi publicerar här korrespondensen där de olika ståndpunkterna klargörs.

Läksak – liksom landets övriga läkemedelskommittéer – rekommenderar simvastatin i doseringen 20-40 mg/dag till högriskpatienter med ordinära till måttligt förhöjda lipidnivåer. Doseringen 40 mg har den bästa dokumentationen och kan därför vara lämplig att eftersträva om patienten tolererar den.

Socialstyrelsen anser istället att behandlingen ska styras utifrån önskvärda målnivåer för kolesterolvärden i blodet.

Myndigheten och Läksak bedömer därmed kunskapsunderlaget på delvis olika sätt. Läksak anser dock att dess rekommendation, som innefattar ett helhetsperspektiv på lipidsänkande behandling, i stort är förenlig med Socialstyrelsens.

Debatten har initierats av en kollega. Denne har i en anmälan till Socialstyrelsen angett att Läksaks rekommendation äventyrar patientsäkerheten. Motiveringen är att den skulle kunna leda till överbehandling och biverkningar.

Läs korrespondenden mellan Socialstyrelsen och Läksak Pdf, 2.2 MB.

Läksaks expertgrupp för hjärt-kärlsjukdomar     

Senast ändrad