Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Perioperativ vård och intensivvård

Daniel Törnberg, med dr, överläkare, ordförande
VO Anestesi och intensivvård, Danderyds sjukhus
daniel.tornberg@regionstockholm.se

Eva Christensson, med dr, bitr överläkare
ME Perioperativ medicin Solna, Funktion PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Erik Erlandsson, med dr, bitr överläkare
Anestesi IVA, Södersjukhuset AB

Andreas Gidlöf, med dr, överläkare
ME Intensivvård Thoraxoperation, Funktion PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Maria Juhasz Haverinen, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Åke Norberg, docent, överläkare
ME Perioperativ medicin Huddinge, Funktion PMI
Karolinska universitetssjukhuset

Silvia Nunes Lindqvist, med dr, överläkare
Anestesi Operation och IVA
Norrtälje sjukhus

Marianne Segander, leg apotekare
Läkemedelsenheten, Danderyds sjukhus

Eva Selldén, med dr, överläkare
Anestesi och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus

Martin Sundström Rehal, med dr, specialistläkare
ME Intensivvård Thoraxoperation, Funktion PMI
Karolinska universitetssjukhuset