Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Behandlingskonferens vid Parkinsons sjukdom med motoriska fluktuationer

Parkinsons sjukdom i framskridet skede ger ofta variationer i rörelseförmågan under dygnet, så kallade motoriska fluktuationer. Expertgruppen rekommenderar att den nya behandlingen subkutan foslevodopa/foskarbidopa med pump diskuteras vid befintlig behandlingskonferens.

Parkinsons sjukdom i framskridet skede ger ofta variationer i rörelseförmågan under dygnet, så kallade motoriska fluktuationer. Valet av behandling är komplext och påverkas av en mängd faktorer såsom personens symtomprofil, sociala situation och personliga preferenser.

Socialstyrelsens riktlinjer för Parkinsons sjukdom föreskriver att personer med Parkinsons sjukdom med svåra motoriska fluktuationer, och otillräcklig effekt av peroral, transdermal eller intermittent subkutan behandling, bör få bli föremål för en behandlingskonferens med olika specialister med kunskap och erfarenhet av aktuella åtgärder (DBS, pumptillförsel av levodopa-intestinalgel och apomorfinpump) inför beslut om avancerad behandling.

I Region Stockholm hålls dessa behandlingskonferenser vid Karolinska universitetssjukhuset i samverkan med Centrum för neurologi. Vårdgivare från andra kliniker ansluter till behandlingskonferensen för att diskutera sina patienter. Nyligen har subkutan foslevodopa/foskarbidopa-behandling med pump introducerats. Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar rekommenderar att även de patienter där denna behandling kan vara aktuell diskuteras vid samma behandlingskonferens.

Samtliga patienter med Parkinson bör registreras i Neuroregistret.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Senast ändrad