Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på klaritromycin

Publicerat 2024-06-13

Det råder brist på ett flertal förpackningar med klaritromycin och tillgången kommer att variera de närmaste månaderna. Större förpackningar (100 tabletter) kan finnas, men är olämpliga att förskriva
vid eradikering av Helicobacter pylori till enskilda individer.

Bristsituationen beräkas pågå till mitten på juli. Under tiden rekommenderar Nationella Strama nedanstående alternativ, som baseras på rekommendationer av brittiska NICE och Svensk gastroenterologisk förening, vid primär eradikering av Helicobacter pylori:

  • PPI x 2 + amoxicillin 750 mg x 3 + metronidazol 400 mg x 2 i 7 dagar.

Vid penicillinallergi:

  • PPI x 2 + doxycyklin 100 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 i 7 dagar.

Doseringen av amoxicillin är modifierad av Strama utifrån den för närvarande begränsade tillgången på vissa tablettstyrkor. Observera att rekommendationerna gäller primär
eradikeringsbehandling av Helicobacter pylori och inte vid terapisvikt eller liknande.

Ytterligare alternativ innehållande levofloxacin kan vara aktuella om ovanstående alternativ ej tolereras, efter kontakt med infektionskonsult.

Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Spruta

Senast ändrad