Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på alla slags vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta Strama Stockholm »

Mer informationsmaterial på Janusinfo »

Behandlings­rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård


Beställning: strama.hsf@sll.se


Broschyren i pdf-format

Karta över inhalatorer

Empirisk antibiotika­behandling av vuxna på sjukhus och SÄBO


Beställning: strama.hsf@sll.se


Lathunden i pdf-format


Karta över inhalatorer

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen

 

En informations­broschyr riktad till anhöriga och omsorgs­personal i äldreomsorgen eller hemsjukvård.
Beställning: broschyrer@­medicarrier.sll.se

 

Broschyren i pdf-format

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

Misstanke om urinvägsinfektion


– information till boende, anhöriga och personal vid särskilt boende för äldre


Informationen i pdf-format

Janusmed njurfunktion

Förkylt


Berättelsen om febriga pannor, snoriga näsor och hur små hjältar besegrar fräcka virus och
onda bakterier.
Beställning: broschyrer@­medicarrier.sll.se


Boken i pdf-format


På andra språk
Engelska

Förkylt
Förkylt

Informationsfolder om förkylning

 

En folder om tips vid förkylning. Bra att ge till patienter.

Beställning: strama.hsf@sll.se

 

Foldern i pdf-format

Läkemedelsgenomgång – checklista

Affisch om förkylning


Väntrumsaffisch som kan beställas hos strama.hsf@sll.se


Affischen i pdf-format

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

Antibiotika eller inte?


www.antibiotikaellerinte.se

Bra e-learning till allmänheten om de vanligaste infektionerna i primärvården, med fokus på egenvårdsråd.

Miljö och läkemedel

Ny tandvårdsbroschyr – till patienter

 

Beställ och ha på din tandläkarmottagning strama.hsf@sll.se

 

Broschyren i pdf-format

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Faktablad från Folkhälso­myndigheten på svenska och andra språk


Här kan du ladda ner faktablad på 6 olika språk, med information och råd vid de vanligaste infektionerna.

Checklista för bättre hygien i förskolan

 

Vänder sig till förskolepersonal.

 

Checklistan i pdf-format

Stockholms läns läkemedelskommitté

Checklista för städning/hygienfällor

 

Vänder sig till förskolepersonal.

 

Checklistan i pdf-format

Läkemedelsboken

Mindre antibiotika mer av eget försvar


Informationsmaterial i pdf-format

Läkemedels­genomgångar

Bachelorprojekt på Konstfack 2019


Läs mer

Stockholms läns läkemedelskommitté

Kampanj för att minska onödig antibiotikaanvändning

Avsändare är 1177 Vårdguiden och kampanjen är framtagen i samarbete mellan Strama Stockholm och 1177 Vårdguiden.

Kampanjmaterial kan efterbeställas via broschyrer@medicarrier.sll.se.

A3-affischer, mot olika målgrupper

A6-folder och ny A4-affisch