Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på alla slags vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta Strama Stockholm »

Mer informationsmaterial på Janusinfo »

Behandlings­rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård


Beställning: strama.hsf@sll.se


Broschyren i pdf-format

Karta över inhalatorer

Empirisk antibiotika­behandling av vuxna på sjukhus och SÄBO


Beställning: strama.hsf@sll.se


Lathunden i pdf-format


Karta över inhalatorer

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen

 

En informations­broschyr riktad till anhöriga och omsorgs­personal i äldreomsorgen eller hemsjukvård.
Beställning: broschyrer@­medicarrier.sll.se

 

Broschyren i pdf-format

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

Misstanke om urinvägsinfektion


– information till boende, anhöriga och personal vid särskilt boende för äldre


Informationen i pdf-format

Janusmed njurfunktion

Förkylt


Berättelsen om febriga pannor, snoriga näsor och hur små hjältar besegrar fräcka virus och onda bakterier.
Beställning: broschyrer@­medicarrier.sll.se


Boken i pdf-format

 

På andra språk i pdf-format
Engelska

Arabiska

Förkylt
Förkylt

Förkylt i Epub-format

Epub format – kan läsas av E-boksläsare på läsplattor


Berättelsen om febriga pannor, snoriga näsor och hur små hjältar besegrar fräcka virus och onda bakterier.

 


Affisch om förkylning


Väntrumsaffisch som kan beställas hos strama.hsf@sll.se


Affischen i pdf-format

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

Informationsfolder om förkylning

 

En folder om tips vid förkylning. Bra att ge till patienter.

Beställning: strama.hsf@sll.se

 

Foldern i pdf-format

Läkemedelsgenomgång – checklista

Ny tandvårdsbroschyr – till patienter

 

Beställ och ha på din tandläkarmottagning strama.hsf@sll.se

 

Broschyren i pdf-format

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Faktablad från Folkhälso­myndigheten på svenska och andra språk


Här kan du ladda ner faktablad på 6 olika språk, med information och råd vid de vanligaste infektionerna.

Antibiotika eller inte?


www.antibiotikaellerinte.se

Bra e-learning till allmänheten om de vanligaste infektionerna i primärvården, med fokus på egenvårdsråd.

Miljö och läkemedel

Checklista för bättre hygien i förskolan

 

Vänder sig till förskolepersonal.

 

Checklistan i pdf-format

Stockholms läns läkemedelskommitté

Checklista för städning/hygienfällor

 

Vänder sig till förskolepersonal.

 

Checklistan i pdf-format

Läkemedelsboken

Mindre antibiotika mer av eget försvar


Informationsmaterial i pdf-format

Läkemedels­genomgångar

Här finner du självdeklarationen


Läs mer

Stockholms läns läkemedelskommitté

Bachelorprojekt på Konstfack 2019


Läs mer

Stockholms läns läkemedelskommitté

Kampanj för att minska onödig antibiotikaanvändning

Avsändare är 1177 Vårdguiden och kampanjen är framtagen i samarbete mellan Strama Stockholm och 1177 Vårdguiden.

Kampanjmaterial kan efterbeställas via broschyrer@medicarrier.sll.se.

A3-affischer, mot olika målgrupper

A6-folder och ny A4-affisch