Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Strama Stockholm arbetar för en klok antibiotikaförskrivning så att antibiotika även i framtiden ska kunna fungera som effektiva läkemedel. Vi erbjuder fortbildning på alla slags vårdenheter och besöker gärna er arbetsplats. Kontakta Strama Stockholm »

Mer informationsmaterial på Janusinfo »

Behandlings­rekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

 

Beställning: strama.hsf@sll.se


Karta över inhalatorer

Empirisk antibiotika­behandling av vuxna på sjukhus och SÄBO

 

Beställning: strama.hsf@sll.se


Karta över inhalatorer

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen

 

En informations­broschyr riktad till anhöriga och omsorgs­personal i äldreomsorgen eller hemsjukvård.
Beställ via e-post
broschyrer@­medicarrier.sll.se eller strama.hsf@sll.se

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

Misstanke om urinvägsinfektion

 

– information till boende, anhöriga och personal vid särskilt boende för äldre

Janusmed njurfunktion

FÖRKYLT!

 

En liten barnbok om förkylningar, skriven av Arne Norlin. Kontakta strama.hsf@sll.se vid intresse.

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Informationsfolder om förkylning

 

En folder om tips vid förkylning. Bra att ge till patienter.

Beställning: strama.hsf@sll.se

Läkemedelsgenomgång – checklista

Affisch om förkylning

 

Väntrumsaffisch som kan beställas hos strama.hsf@sll.se

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

Har ditt barn feber, hosta, halsont eller öronvärk

 

De vanligaste infektionerna hos barn, en informationsfolder till föräldrar. Beställning: broschyrer@medicarrier.sll.se

 

På andra språk
Spanska (español)
Arabiska (لعربية)
Somaliska (soomaali)
Polska (polski)
Farsi

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi

Antibiotika eller inte?

 

www.antibiotikaellerinte.se

Bra e-learning till allmänheten om de vanligaste infektionerna i primärvården, med fokus på egenvårdsråd.

Miljö och läkemedel

Ny tandvårdsbroschyr – till patienter

 

Beställ och ha på din tandläkarmottagning strama.hsf@sll.se

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Faktablad från Folkhälsomyndigheten på svenska och andra språk

 

Här kan du ladda ner faktablad på 6 olika språk, med information och råd vid de vanligaste infektionerna.

Kampanj för att minska onödig antibiotikaanvändning

Avsändare är 1177 Vårdguiden och kampanjen är framtagen i samarbete mellan Strama Stockholm och 1177 Vårdguiden.

Kampanjmaterial kan efterbeställas via broschyrer@medicarrier.sll.se.

A3-affischer, mot olika målgrupper

A6-folder och ny A4-affisch