Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kontakt Strama Stockholm

Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) bildades 1995 med övergripande mål att bevara antibiotika som effektiva läkemedel vid bakteriella infektioner. Sedan 2009 finns en Stramagrupp i Stockholms län som en specialiserad resurs för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Strama Stockholm ingår i Avdelningen för Strategiska vårdgivarfrågor och består av

Allmänläkare

Astrid Lundevall

Astrid Lundevall, enhetschef

Anna-Lena Fastén

Anna-Lena Fastén

Infektionsläkare

Apotekare

Malin Vading

Malin Vading

Annika Hahlin

Annika Hahlin

Vill du bli kontaktad?
Kontakt via mejl:
strama.hsf@sll.se