Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Använd alltid inhalationssteroid vid astma hos vuxna och barn från 6 år

Astmasymtom är tecken på inflammation i luftvägarna. Tidig behandling med inhalationssteroid minskar risken för försämring.

Beta-2-stimulerare ger symtomlindring men behandlar inte inflammationen. Det är viktigt att patienten redan från början behandlas med inhalationssteroid och inte enbart förlitar sig på symtomlindring med snabbverkande beta-2-stimulerare. Redan från sex års ålder utgör inhalationssteroid förstahandsvalet för daglig underhållsbehandling av astma. Hög användning av enbart beta-2-stimulerare är kopplad till ökad risk för exacerbationer och död även vid lindrig astma.

Eftersom det kan vara svårt att motivera patienten att ta inhalationssteroid rekommenderas en fast kombination av snabbverkande beta-2-stimulerare och inhalationssteroid som vid behovsmedicinering redan från steg 1. Rekommendationen gäller även inför fysisk aktivitet.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Källa

 1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2023
 2. Hardy J, Baggott C, Fingleton J, Reddel HK, Hancox RJ, Harwood M, et al; PRACTICAL study team. Budesonide-formoterol reliever therapy versus maintenance budesonide plus terbutaline reliever therapy in adults with mild to moderate asthma (PRACTICAL): a 52-week, open-label, multicentre, superiority, randomised controlled trial. Lancet 2019; 394: 919–928
 3. Ingemansson M, Wettermark B, Jonsson EW, Bredgard M, Jonsson M, Hedlin G, Kiessling A. Adherence to guidelines for drug treatment of asthma in children: potential for improvement in Swedish primary care. Quality in Primary Care 2012;20:131–9
 4. O'Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, Barnes PJ, Zhong N, Keen C et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma. N Engl J Med. 2018 May 17;378(20):1865-1876
 5. Bateman ED, Reddel HK, FitzGerald JM. As-needed budesonide-formoterol in mild asthma. N Engl J Med. 2018 Aug 30;379(9):898
 6. Reddel HK, Ampon RD, Sawyer SM, Peters MJ. Risks associated with managing asthma without a preventer: urgent healthcare, poor asthma control and over-the-counter reliever use in a cross-sectional population survey. BMJ Open. 2017 Sep 25;7(9):e016688
 7. Reddel HK, Busse WW, Pedersen S, Tan WC, Chen YZ, Jorup C et al. Should recommendations about starting inhaled corticosteroid treatment for mild asthma be based on symptom frequency: a post-hoc efficacy analysis of the START study. Lancet. 2017 Jan 14;389(10065):157-166
 8. Crossingham I, Turner S, Ramakrishnan S, Fries A, Gowell M, Yasmin F et al. Combination fixed-dose beta agonist and steroid inhaler as required for adults or children with mild asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2021 May 4;5(5):CD013518
 9. Läkemedelsverket. Astma hos barn och vuxna – behandlings­rekommendation 2023
 10. Hancox RJ. Interactions between corticosteroids and beta2-agonists. Clin Rev Allergy Immunol. 2006 Oct-Dec;31(2-3):231-46
 11. Melén E, Nwaru BI, Wiklund F, de Fine Licht S, Telg G, Maslova E et al. Short-acting β2 -agonist use and asthma exacerbations in Swedish children: A SABINA Junior study. Pediatr Allergy Immunol. 2022 Nov;33(11):e13885
 12. Nwaru BI, Ekström M, Hasvold P, Wiklund F, Telg G, Janson C. Overuse of short-acting β2-agonists in asthma is associated with increased risk of exacerbation and mortality: a nationwide cohort study of the global SABINA programme. Eur Respir J. 2020 Apr 16;55(4):1901872

Senast ändrad