Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lär patienten att inhalera rätt. Förskriv spacer till sprayanvändare

Det är viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid varje återbesök. Utbildning av personal och aktiv undervisning till patienterna gör att det går att minska andelen fel.

Studier med olika inhalatorer, såväl pulverinhalatorer som sprayer, har visat att det är vanligt att göra fel vid användning av inhalatorn. Detta gäller såväl patienter som personal som i sitt arbete visar patienter hur inhalatorerna ska användas. Utbildning av personal och aktiv undervisning till patienterna gör att det går att minska andelen fel.

Att kunna inhalera rätt är viktigt för att få bästa möjliga effekt av inhalerade astma- och KOL-läkemedel. Felaktig användning av inhalatorer vid astma har kopplats till bristande astmakontroll. Vid KOL har felaktig inhalatoranvändning associerats till ökad risk för exacerbationer.
Bristande inhalationsteknik bidrar dessutom till kostnaderna vid såväl astma som KOL.

Spacer bör förskrivas som hjälpmedel vid spraybehandling, eftersom användning av spray med spacer minskar behovet av koordination och kan möjliggöra att läkemedlet inhaleras med tidalandning.

Läs mer och se intruktionsfilmer om olika typer av inhalatorer »

Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Källa

 1. Haughney J, Price D, Barnes NC, Virchow JC, Roche N, Chrystyn H. Choosing inhaler devices for people with asthma: current knowledge and outstanding research needs. Respir Med. 2010 Sep;104(9):1237-45
 2. Sanchis J, Gich I, Pedersen S; Aerosol Drug Management Improvement Team (ADMIT). Systematic Review of Errors in Inhaler Use: Has Patient Technique Improved Over Time? Chest. 2016 Aug;150(2):394-406
 3. Basheti IA, Qunaibi E, Bosnic-Anticevich SZ, Armour CL, Khater S, Omar M et al. Respir Care. 2011 Dec;56(12):1916-23
 4. Crane MA, Jenkins CR, Goeman DP, Douglass JA. Inhaler device technique can be improved in older adults through tailored education: findings from a randomised controlled trial. NPJ Prim Care Respir Med. 2014 Sep 4;24:14034
 5. Levy ML, Hardwell A, McKnight E, Holmes J. Asthma patients' inability to use a pressurised metered-dose inhaler (pMDI) correctly correlates with poor asthma control as defined by the global initiative for asthma (GINA) strategy: a retrospective analysis. Prim Care Respir J. 2013 Dec;22(4):406-11
 6. Molimard M, Raherison C, Lignot S, Balestra A, Lamarque S, Chartier A et al. Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation and inhaler device handling: real-life assessment of 2935 patients. Eur Respir J. 2017 Feb 15;49(2)
 7. Lewis A, Torvinen S, Dekhuijzen PN, Chrystyn H, Watson AT, Blackney M, Plich A. The economic burden of asthma and chronic obstructive pulmonary disease and the impact of poor inhalation technique with commonly prescribed dry powder inhalers in three European countries. BMC Health Serv Res. 2016 Jul 12;16:251
 8. Vincken W, Levy ML, Scullion J, Usmani OS, Dekhuijzen PNR, Corrigan CJ. Spacer devices for inhaled therapy: why use them, and how? ERJ Open Res 2018; 4: 00065-2018
 9. Laube BL, Janssens HM, de Jongh FH, Devadason SG, Dhand R, Diot P et al; European Respiratory Society; International Society for Aerosols in Medicine. What the pulmonary specialist should know about the new inhalation therapies. Eur Respir J. 2011 Jun;37(6):1308-31
 10. Global initiative for asthma. Global strategy for asthma management and prevention, 2023
 11. Global strategy for prevention, diagnosis and management of COPD. Report 2023

Senast ändrad