Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Webbinarium

Läkemedelsbehandling vid nedsatt njurfunktion

22 mars 2023

00:00 Inledning, kort översikt
Peter Bárány, Docent, överläkare, Ordförande expertgrupp läkemedel för njursjukdomar, ME Högspecialiserad barnmedicin 1, Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset
17.20

22:02 Farmakologi
Staffan Rosenborg, Docent, överläkare, Klinisk farmakologi Karolinska universitetssjukhuset

42:58 Förskrivningsstödet Janusmed Njurfunktion
Ylva Askfors, Teknologie Dr, apotekare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm