Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kvalitetsstöd och fortbildning

Publicerat 2023-02-06

Enheten Kvalitetsstöd och fortbildning på Akademiskt Primärvårdscentrum erbjuder målgruppsinriktad fortbildning till såväl primärvården som geriatriken. Där finner ni målgruppsinriktade webbinarieserier såsom till exempel Update Geriatrik, Update Geriatrisk omvårdnad, Allmänläkarnätverk och kvalitetsdagar. Alla fortbildningar tas fram i nära samarbete med Region Stockholms läkemedelskommitté och RPO Primärvård.

Kvalitetsstöd & fortbildning (akademisktprimarvardscentrum.se)

Uppsökande, verksamhetsanpassade fortbildningar med informationsapotekare med fokus på Kloka Listan och kvalitetsuppföljning erbjuds som tidigare av Kunskapsteam Läkemedel, liksom webbinarier inom läkemedelsområdet såsom Pascal och läkemedelsgenomgångar.

Läkemedel (akademisktprimarvardscentrum.se)

Har ni frågor om dessa webbinarier, kring hanteringen av uppföljningssystemen, vill ha besök på er vårdcentral eller framföra önskemål om ämnen som skall tas upp, kontakta lokalt eller temaansvarig kontaktperson på Kvalitetsstöd och fortbildning.

Senast ändrad