Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Helén Zetterman

Publicerat 2023-02-06

Kurskoordinator, fortbildningssamordnare Update Geriatrik, Update Geriatrisk omvårdnad
helen.zetterman@regionstockholm.se
Enheten Kvalitetsstöd och fortbildning
Akademiskt Primärvårdscentrum

Helen Zetterman. Foto Anna Molander

Senast ändrad