Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Arbetsgruppen för nya läkemedel

Uppgifter

  • Ta ställning till tidiga bedömningsrapporter för nya läkemedel och föreslå till NT-rådet om läkemedlen ska vara föremål för nationell samverkan.
  • Nominera angelägna läkemedel till NT-rådet för ställningstagande om nationell samverkan.
  • Bistå NT-rådet med värderingen av nya läkemedel genom att vid behov konsultera kliniska experter via läkemedelskommitténs expertgrupper i Region Stockholm.
  • Vara mottagare av NT-rådets rekommendationer och besluta om hur de ska kommuniceras till vårdgivare inom Region Stockholm för implementering. Det sker i samråd med berörd expertgrupp. När en rekommendation från NT-rådet är formulerad som att läkemedlet ”kan användas” görs ett regionalt ställningstagande.
  • Bevaka vilka läkemedel som inte är föremål för nationell samverkan och därför ska hanteras med regional introduktion genom berörd expertgrupp.
  • Med hjälp av försäljningsstatistik och andra uppföljningskällor följa användningen av nya läkemedel i Region Stockholm.

Arbetsgruppen för introduktion av nya läkemedel ska informera Region Stockholms läkemedelskommitté om nya läkemedelsterapier som väntas påverka vården i stor utsträckning.

Medlemmar i arbetsgruppen för nya läkemedel

Ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté
Mats Ek, ordförande arbetsgruppen för introduktion av nya läkemedel

Koordinator för arbetsgruppen för introduktion av nya läkemedel
Kristina Aggefors - kristina.aggefors@regionstockholm.se

Vice ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotlands representant i NT-rådet
Rickard Malmström

Farmaceutisk sekreterare Region Stockholms läkemedelskommitté
Siobhan Wallhuss

Chef läkemedelsenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Åsa Derolf

Ordförande expertgruppen för onkologiska och hematologiska sjukdomar, ledamot Region Stockholms läkemedelskommitté
Johan Falkenius

Ordförande expertgruppen för sällsynta sjukdomar
Ricard Nergårdh

Representant Danderyds sjukhus
Pauline Raaschou

Representant Karolinska universitetssjukhuset
Ylva Pernow

Representant Södersjukhuset
Vakant

Representant Capio S:t Görans sjukhus
Maria Möller

Handläggare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Love Linnér

Representant nationella Marknadsfunktionen
Ulf Törnqvist

Hälsoekonom
Gustaf Befrits

Senast ändrad