Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nr 1 2024 tema Kloka listan

Tidningen Evidens
Tidningen Evidens

Kloka listan forum 2024

Nästan 300 personer tog chansen att i år besöka Kloka listan forum på plats, 160 personer följde dagen via webbsändningen. Ett inslag som lyftes som särskilt intressant av många deltagare var paneldiskussionen där företrädare för såväl öppen- som slutenvård diskuterade risk/nytta-bedömningar med behandling med SGLT2-hämmare.

Innehåll i detta nummer:

Övriga artiklar