Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Upphandlade läkemedel 2024

Publicerat 2024-02-23

Nya upphandlingsavtal träder i kraft den 1 mars 2024. Vissa avtal är helt nya, andra förlängs från 2023 till samma eller nya priser.

Det är viktigt att beställa upphandlat läkemedel. Titta efter tummen upp-symbolen för upphandlade läkemedel vid beställning av läkemedel i beställnings­systemet Proceedo. Synonym till upphandlad vara får endast användas i undantagsfall när det är medicinskt motiverat. Kom ihåg att ApoEx som levererar läkemedel inte har i uppdrag att byta till upphandlat sortiment. Ansvaret för att nyttja avtalen på bästa sätt vilar på den som beställer läkemedel. Genom att beställa de specifika förpackningar som är upphandlade kan sjukvården spara avsevärda belopp i förhållande till inköp till ordinarie priser, verka för en hög patientsäkerhet, samt efterleva juridiska krav och miljökrav.

Bild från beställningssystemet Proceedo.

Sortimentsgruppen inom Region Stockholm använder den gröna symbolen i Proceedo i de fall Region Stockholm vill rekommendera ett specifikt preparat bland utbytbara läkemedel. Symbolen kommer inte att täcka alla utbytbara läkemedel, utan används bara för de läkemedel där det finns ett stort behov av att rekommendera ett specifikt preparat.

Nyheter 2024

Några nyheter för 2024 enligt nedan. För en komplett översikt, se:

Byte av leverantör

 • Bupivacaine Noridem (bupivakain) FrostPharma, inj, ersätter Bupivacaine Baxter (Baxter).
 • Caloket (ketorolak) EQL Pharma, inj/inf, ersätter Toradol inj (Ebb Medical).
 • Caspofungin Tillomed (kaspofungin) FrostPharma, pulv till inf konc, ersätter Caspofungin Stada (Stada Nordic). Läs mer: Beakta pris och indikation vid val av echinokandin.
 • Ecalta (anidulafungin) Pfizer, pulv till inf konc, ersätter Anidulafungin Teva (Teva). Läs mer: Beakta pris och indikation vid val av echinokandin.
 • Esomeprazol Stada (esomeprazol) Stada Nordic, pulv till inj/inf, ersätter Esomeprazol Sun (Sun Pharmaceutical).
 • Gentamicin Panpharma (gentamicin) Panpharma Nordic, inj/inf, ampull, ersätter Gensumycin inj, inj flaska (Abcur).
 • Micafungin Bioglan (mikafungin) Bioglan, pulv till inf konc, 100 mg, ersätter Mikafungin Teva 100 mg (Teva). Läs mer: Beakta pris och indikation vid val av echinokandin.
 • Riastap (fibrinogen, humant) CSL Behring, pulv till inj/inf, ersätter Fibryga pulv och vätska till inj/inf (Octapharma). Utbytbart enligt expertgruppen. Läs mer: Aktuellt om behandling med fibrinogen­koncentrat.
 • Tigecycline Mylan (tigecyklin) Mylan, pulv till inf, ersätter Tygacil (Pfizer).
 • Xylocain utan konserveringsmedel (lidokain) Aspen Nordic, inj, 5x10 ml, ersätter Lidocaine Accord 10x10 ml (Accord Healthcare).

Nya avtalsvaror

 • Carbomix (kol, aktivt) granulat till oral susp – Abboxia.
 • Flumazenil hameln (flumazenil) inj/inf – hameln pharma.
 • Haldol Depot (haloperidol) inj 50 mg/ml (ny styrka) - Essential Pharma Ltd.
 • Micafungin Bioglan (mikafungin) pulv till inf konc 50 mg (ny styrka) – Bioglan. Läs mer: Beakta pris och indikation vid val av echinokandin.
 • Nipruss (nitroprussid) pulv till inf – Øresund Pharma .
 • Oxycodone Orifarm (oxikodon) oral lösn 1 mg/ml – Orifarm Generics.
 • Propiomazin Orifarm (propiomazin) tabl 100 pack – Orifarm Generics.
 • Suboxone (buprenorfin+naloxon) sublingual film – Indivior Europe.
 • Veklury (remdesivir) pulv till inf konc – Gilead.
 • Zerbaxa (ceftolozan + tazobaktam) pulv till inf konc – MSD.

Varor som inte längre har upphandlingsavtal

 • D-vitamin Olja ACO (kolekalciferol) droppar – Avia Pharma.
 • Klorhexidinsprit Fresenius Kabi & Klorhexidin färgad Fresenius Kabi (klorhexidin) kutan lösn 5 mg/ml – Fresenius Kabi.
 • Mellozzan (melatonin) tabl 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg, 5 mg – EQL Pharma.
 • NovoRapid, NovoRapid Flexpen, NovoRapid Penfill & NovoRapid PumpCart (insulin aspart, med mycket snabbt insättande effekt och kort duration) inj – Novo Nordisk. Vi har fortsatt avtal på snabbverkande insulinanaloger Insulin lispro Sanofi resp Insulin aspart Sanofi.
 • Tavanic (levofloxacin) inf – Sanofi.
 • Vancomycin MIP (vankomycin) pulv till inf 500 mg & 1000 mg – MIP Pharma.

Maila oss gärna med frågor, funderingar och förslag kring upphandling och avtal avtalsfragor.lakemedel.rlk@regionstockholm.se.
Marie Almén
Apotekare, upphandlingskoordinator läkemedel, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Farah Ghalebandi
Apotekare, sortimentsansvarig, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Johan Eklund
Upphandlare/Avtalscontroller, Region Stockholm, Upphandling
Maria Calais
Upphandlare, Region Stockholm, Upphandling

Rekvisitionsläkemedel är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Avropsberättigade på avtalen är Region Stockholms förvaltningar, bolag och stiftelser. Dessutom har TioHundra AB, Region Gotland samt de vårdentreprenörer som Region Stockholm har vårdavtal med, äldreboenden samt vissa enheter på Karolinska institutet, rätt att avropa från Region Stockholms läkemedelsavtal.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad