Antibiotikaanvandning i slutenvård - Janusinfo

Antibiotikaanvändning i slutenvård

Programråd Strama har nu tagit fram nationella behandlingsrekommendationer för infektioner hos vuxna på sjukhus . Vi ersätter därför våra tidigare rekommendationer för slutenvård med dessa. Rekommendationerna kan också laddas ner som appen "Strama Nationell" via App Store eller Google Play eller direkt med QR-koden.

Avseende öppenvård, tandvård och profylax hänvisar vi fortfarande till lokala behandlingsrekommendationer och vår lokala app "StramaSLL"Uppdaterad: 2017-12-06

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se