Antibiotikaanvändning i slutenvård

Inledning


Ortopediska infektioner


Exacerbation av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
(under uppdatering) 

Nedre luftvägsinfektioner på sjukhus - pneumoni


Neonatala bakteriella infektioner
(under uppdatering) 

Pediatrik
(under uppdatering) 


Infektioner inom urologi 

Urinvägsinfektioner


Uppdaterad: 2015-11-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se