Miljö och läkemedel

OBS! Etinylöstradiol och östradiol heter etinylestradiol respektive estradiol i databasen.

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan.
Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans
eller för att få en överblick på ATC-kod (ATC-grupp). Om inte
annat anges avses miljöpåverkan vid användning.

Information om klassificeringen
I första sökvyn får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet  och miljörisk. Miljöfarligheten är klassificerad från 0-9, där en högre siffra anger högre miljöfarliga egenskaper hos substansen. Klassificering av risken är hämtad från fass.se och bygger på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering i högermenyn).

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige samt utifrån effektstudier som bedömts vara av god kvalite. Den bedömningen finns presenterat i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett arbete pågår att succesivt förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. (Dokumenttexten nås genom att klicka på det blåfärgade dokumentnamnet).

Utifrån denna typ av riskbedömning har en förteckning över miljöbelastande läkemedel tagits fram inom ramen för Stockholms läns landstings miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

2017-06-12 Behov av avancerad rening vid avloppsreningsverk
Naturvårdsverket

2017-06-07 Apotea har samlat in över fyra ton överblivna läkemedelsrester.
News.cision.com/se

2017-06-07 Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester
och andra oönskade ämnen. Rapport 6766, april 2017.

Naturvårdsverket

2017-06-01 Ny förteckning över miljöbelastande substanser.
Janusinfo.se

2017-05-23 Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet.
Forskning.se

2017-03-09 Så kan landstingen få bidrag för mindre lustgasutsläpp.
Dagens Medicin

2017-02-09 Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin.
Sveriges Lantbruksuniversitet

2016-12-28 Vill se mer miljökrav på läkemedel.
Dagens Medicin

2016-12-08 Hjärtat inför egen hållbarhetsmärkning.
Svensk Farmaci

2016-11-21 Läkemedel säljs utan miljökrav.
svt.se

2016-11-18 Oroande spår av resistenta bakterier i luft.
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

2016-11-15 Billiga läkemedel ett hot mot miljön
forskning.se

2016-11-04 Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk.
DN Debatt

2016-09-19 Var femte gråtrut bär på multiresistenta bakterier
Dagens Nyheter

2016-09-19 Forskare vill skärpa kraven på läkemedelstillverkarna
Dagens Nyheter

2016-08-29 Avloppsvatten ska renas med hjälp av enzymer 
Läkartidningen

2016-07-25 Furosemid – ett potentiellt miljöproblem?
Läkemedelskommittén, Landstinget i Uppsala län, maj 2016

2016-06-09 Ny databas samlar miljödata om läkemedel
Svensk Farmaci

2016-06-09 Dokumentation från konferensen Water and Pharmaceuticals 12-13 april i Uppsala

2016-06-09 Helt ny teknik för rening av läkemedel testas
Svensk Farmaci

2016-05-11 Rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. En kunskapssammanställning. Rapport 2016-04.
Svenskt Vatten

2016-04-25 Ny databas för info om läkemedel i miljön
Janusinfo

2016-04-25 Farmacipersonal räddar ett ton läkemedel från tippen
Dagens medicin

2016-04-14 Så ska utsläpp av läkemedel minskas
Läkemedelsvärlden

2016-03-04 P-pillerutsläpp påverkar flera generationer
Örebro universitet

2016-03-03 Läkemedelsverket redovisar – Hur påverkar medicinska produkter regeringens miljömål?
Läkemedelsverket

2016-03-02 Ny rening av läkemedelsrester i avloppsvatten ska utvärderas
Umeå universitet

2016-02-02 Drugs past their expiration date
JAMA

2016-01-12 "Ett hållbart recept för en frisk framtid"
- MistraPharmas avslutande konferens den 14 oktober 2015

Fler nyheter finns under Aktuellt i högermenyn.