Miljö och läkemedel

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan.
Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, en ingående
substans eller för att få en överblick på ATC-kod (ATC-grupp).
Om inte annat anges avses miljöpåverkan vid användning.

Information om klassificeringen
I första sökvyn får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet  och miljörisk. Miljöfarligheten är klassificerad från 0-9, där en högre siffra anger högre miljöfarliga egenskaper hos substansen. Klassificering av risken är hämtad från fass.se och bygger på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering i högermenyn.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige samt utifrån effektstudier som bedömts vara av god kvalite. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. (Dokumenttexten nås genom att klicka på det blåfärgade dokumentnamnet.) Utifrån denna typ av riskbedömning har en förteckning över miljöbelastande läkemedel tagits fram inom ramen för Stockholms läns landstings miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

2017-06-12 Behov av avancerad rening vid avloppsreningsverk
Naturvårdsverket

2017-06-07 Apotea har samlat in över fyra ton överblivna läkemedelsrester.
News.cision.com/se

2017-06-07 Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester
och andra oönskade ämnen. Rapport 6766, april 2017.

Naturvårdsverket

2017-06-01 Ny förteckning över miljöbelastande substanser.
Janusinfo.se

2017-05-23 Fiskar får riskbeteende av antidepressiva mediciner i vattnet.
Forskning.se

2017-03-09 Så kan landstingen få bidrag för mindre lustgasutsläpp.
Dagens Medicin

2017-02-09 Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin.
Sveriges Lantbruksuniversitet

Fler nyheter finns under Aktuellt i högermenyn.