Janusmed fosterpåverkan

  Sökhjälp

Aktuellt

Behandling med antidepressiva under graviditen ökar risken för vård på neonatalavdelning (2016-10-31)
Barn till kvinnor som medicinerat med antidepressiva under graviditeten får oftare neonatala symptom och behöver i högre utsträckning vård på neonatalavdelning. Men risken för svåra komplikationer är liten. Det visar en ny svensk studie, som bland annat ansvariga för tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan står bakom. Resultaten bör inte leda till ändrade rutiner för medicinering med antidepressiva under graviditeten.

Tillgång till "tuff info" kan öka gravidas följsamhet (2016-05-17)
Tidningen Vårdfokus rapporterar om en utvärdering av tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan, som presenterades på e-hälsomötet Vitalis i april.

Oklart samband mellan användning av antidepressiva under graviditet och autism (2016-04-02)
Medicinering med SSRI under graviditeten är kopplad till en ökad risk för autism hos barnen, enligt en kanadensisk studie. Fyndet beror dock sannolikt på att barn till kvinnor som använder antidepressiva oftare har genetiska anlag för att utveckla autismspektrumtillstånd, och inte på själva läkemedelsbehandlingen.

Andra faktorer än paracetamol sannolikt bakom ökad risk för ADHD (2014-10-17)
Det samband mellan intag av paracetamol under graviditeten och påverkan på neuropsykiatrisk utveckling hos barnen som har visats i ett par studier, beror sannolikt på andra faktorer än läkemedelsbehandlingen. Detta enligt nya, ännu opublicerade data från Socialstyrelsen som visar att även användning av NSAID innebär en ökad risk för ADHD hos barnen.


Den här tjänsten tillhandahåller bedömningar av eventuell fosterpåverkan, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för tjänsten. Ansvariga för faktainnehållet är Karin Källén, professor, Tornbladinstitutet, Lunds Universitet; Ulrika Nörby, apotekare, doktorand, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen; Birger Winbladh, professor, Karolinska Institutet och Katarina Wide, docent, Karolinska Huddinge.