Janusmed fosterpåverkan

  Sökhjälp

Aktuellt

Paracetamol fortsatt rekommenderat till gravida vid behov (2018-01-24)
Paracetamol under graviditeten är sannolikt inte orsaken till den försenade språkutveckling hos flickor, som har påvisats i en medieuppmärksammad svensk studie.

Liten risk för allvarliga neonatala komplikationer med ADHD-medicinering till gravida (2017-11-14)
Barn till mödrar som använt ADHD-läkemedel under graviditeten vårdas oftare på neonatalavdelning och har en ökad risk för CNS-symptom, men det är oklart i vilken grad detta beror på läkemedlen. Det visar en ny studie utförd av redaktionen för Janusmed fosterpåverkan.

Svårtolkat om psykisk ohälsa efter exponering för antidepressiva i livmodern (2017-09-25)
Ärftlighet och miljöfaktorer troliga orsaker till ökad risk för psykisk ohälsa bland barn till kvinnor som har använt antidepressiva under graviditeten.

Autism beror på andra orsaker än antidepressiva läkemedel under graviditeten (2017-08-22)
Nya studier visar att antidepressiv behandling under graviditeten inte ökar risken för autism.


Den här tjänsten tillhandahåller bedömningar av eventuell fosterpåverkan, när en gravid kvinna använder olika läkemedel. Du kan söka på ett läkemedels produktnamn, ingående substans eller ATC-kod. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet

Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Stockholms läns landsting, ansvarar för tjänsten. Ansvariga för faktainnehållet är Karin Källén, professor, Tornbladinstitutet, Lunds Universitet; Ulrika Nörby, apotekare, doktor i medicinsk vetenskap, HSF; Patrik Sköld, apotekare, HSF; Birger Winbladh, professor, Karolinska Institutet och Katarina Wide, docent, Karolinska Huddinge.