Janusmed kön och genus

  Sökhjälp

2017-04-24 Kvinnor och män får olika behandling vid psoriasis
Data från Stockholms läns landsting under perioden 2001-2016 visade att män med psoriasis fick mer systemiska läkemedel, biologiska läkemedel och ljusbehandling än kvinnor. Mer att läsa finns i nya numret av Evidens.
 
2017-03-28 Nytt namn på tjänsten – Janusmed kön & genus
Kunskaps- och beslutsstöden från Stockholms läns landsting samlas under ett gemensamt namn: Janusmed. Läs mer om namnbytet här.

2017-03-27 Kvinnor hämtar ut mer melatonin
Förskrivning av sömnhormonet melatonin ökade kraftigt under 2016 och störst var ökningen hos vuxna kvinnor, rapporterar Socialstyrelsen.

Fler nyheter finns under Aktuellt!


Janusmed kön & genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Janusmed kön & genus inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se tjänsterna Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning.

Innehållet i källan är under uppbyggnad. I dagsläget finns texter för ca 250 läkemedelssubstanser inom flera terapiområden – se Sökbara substanser för mer information. Källan fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration (FDA).