Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2018-03-14 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Anm.datum passerat Sjuksköterska
2018-03-19 Grundkurs STI - smittspårning Anm.datum passerat Övrig, annan
2018-03-19 Kvällsseminarium: Diabetes och psykiatrisk samsjuklighet Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-03-20 Bra att veta om venaccesser! Anm.datum passerat Sjuksköterska
2018-03-20 Alkohol och äldre ett tabubelagt område Anm.datum passerat Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-03-20 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Osteoporos i primärvården Läkare
2018-03-21 ST-dagen 2018: Framtidens primärvård - Visioner och verklighet Läkare
2018-03-21 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Osteoporos hos äldre Anm.datum passerat Läkare
2018-03-21 Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Up-to-date om demenssjukdomar Anm.datum passerat Läkare
2018-03-22 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Anm.datum passerat Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-03-22 KOL - behandling och hjälpmedel. Anm.datum passerat Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-03-22 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: STI samt Lymfödem Läkare
2018-03-23 Radiojodbehandling och tyreoideakirurgi Läkare
2018-03-23 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Smärta Läkare
2018-03-27 Smittspårningskurs för lokalt smittskydds- och stramaansvariga läkare och sjuksköterskor Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-03-27 Allmänmedicinsk fortbildningsakademi: Astma, luftvägsallergi och KOL - 2 dagars kurs Läkare
2018-03-27 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2018-04-09 Kurs i Äldrepsykiatri - utom demenser. 5 dagars kurs Läkare
2018-04-10 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-04-10 kvalitetseftermiddag om hjärtsvikt för primärvården i söder/sydost Läkare, Sjuksköterska
2018-04-10 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2018-04-10 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-04-11 Allmänläkarnätverket Nordost: ADHD/Autism - Tips för en bra konsultation! Läkare
2018-04-11 Kvällsseminarium: Uppdatering - urinvägsinfektioner i primärvården Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-04-12 Allmänläkarnätverket Nordväst: Demens, andrologi och depression Läkare
2018-04-12 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-04-12 Välkommen till regionalt seminarium om de nya nationella riktlinjerna för demenssjukdom Övrig, annan
2018-04-16 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 2 Fullbokat Läkare
2018-04-17 Allmänläkarnätverket Nordväst: Demens, andrologi och depression Läkare
2018-04-17 När hjärtat blir äldre och sjukt. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Fullbokat Sjuksköterska
2018-04-17 Stramanytt - nya rekommendationer för infektionsbehandling i primärvården. Kluriga urinvägsfall,hud och mjukdelsinfektioner, exempel på lokalt kvalitetsarbete. Läkare, sjuksköterskor, övrig annan
2018-04-18 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Fullbokat Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-04-18 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Ögon- och hörselsjukdomar hos äldre Läkare
2018-04-18 Beroende och äldre! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-04-18 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö: Huvudvärk Läkare
2018-04-20 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Diabetes - ett teamwork på VC Läkare, Övrig, annan
2018-04-20 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Klinisk fysiologi Läkare
2018-04-23 TBE (fästingburen hjärninflammation) Läkare, sjuksköterskor, övrig annan
2018-04-23 Kvällsseminarium: Läkemedelsinducerad huvudvärk, finns det? Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-04-24 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska
2018-04-24 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet" Sjuksköterska, Undersköterska
2018-04-25 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Pascal och demens Läkare
2018-04-26 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Primärvårdsreumatologi Läkare
2018-04-26 Uppdatering inom ämnesområdet hud- och könssjukdomar - Akne, rosacea och hidradenitis suppurativa Läkare
2018-05-02 Strama Stockholm inbjuder primärvården i SIGTUNA kommun till reflekterande fortbildning om antibiotikaanvändning och infektionsbehandling Läkare, Sjuksköterska
2018-05-03 Smittskyddsmöte för miljö- och hälsoskyddsinspektörer Övrig, annan
2018-05-08 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-15 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Fullbokat Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-05-15 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-16 Allmänläkarnätverket Nordost: Öron-, näsa- och halssjukdomar i primärvården Läkare
2018-05-17 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Ögon Läkare
2018-05-17 En svullen led – Vad e dé? Läkare
2018-05-21 Fördjupningsutbildning i Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare våren 2018 - Tema: Rörelseorganens sjukdomar Läkare
2018-05-21 Informationseftermiddag för medicinskt ansvariga sjuksköterskor Medicinskt ansvariga sjuksköterskor
2018-05-21 Kvällsseminarium: Gluten eller inte? Det vete katten… Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar reder ut begreppen kring celiaki. Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-22 Update Geriatrik/Fokus äldre: Vanliga juridiska problem för personer med demens och deras läkare Läkare
2018-05-22 Äldre och neuropsykiatri Sjuksköterska
2018-05-22 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-22 Urininkontinens - en utmaning för primärvården? Läkare
2018-05-23 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-05-23 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Hjärtarytmier hos äldre Läkare
2018-05-23 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö: Förhöjda leverprover Läkare
2018-05-24 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Inkontinens och primärvårdsgynekologi Läkare
2018-05-24 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-28 Kvalitetsdag för västerort och centrala stan Övrig, annan
2018-05-29 Grundkurs STI - smittspårning Övrig, annan
2018-05-30 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 3 Fullbokat Läkare
2018-05-30 3- dagars utbildning av specialisterläkare i allmänmedicin inom mödrahälsovård Läkare
2018-05-30 Äldre och neuropsykiatri Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-31 Fördjupningsutbildning i Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare våren 2018 - Tema: Psykiska sjukdomar Läkare
2018-05-31 Allmänläkarnätverket Nordväst: kvalitetsdag på Hufvudsta gård Övrig, annan
2018-06-01 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Onkologi Läkare
2018-09-06 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-09-27 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-10-04 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-10-09 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-12-24 Testkurs - boka ej denna Läkare

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo