Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2018-05-28 Kvalitetsdag för Centrala stan och Västerort med tema: Diabetes, D-vitaminbrist och uppföljning av kvalitet inom primärvården Anm.datum passerat Övrig, annan
2018-05-29 Grundkurs STI - smittspårning Anm.datum passerat Övrig, annan
2018-05-30 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 3 Anm.datum passerat Läkare
2018-05-30 3- dagars utbildning av specialisterläkare i allmänmedicin inom mödrahälsovård Anm.datum passerat Läkare
2018-05-30 Äldre och neuropsykiatri Anm.datum passerat Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-31 Fördjupningsutbildning i Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare våren 2018 - Tema: Psykiska sjukdomar Anm.datum passerat Läkare
2018-05-31 Allmänläkarnätverket Nordväst: kvalitetsdag på Hufvudsta gård Anm.datum passerat Övrig, annan
2018-06-01 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Onkologi Läkare
2018-08-20 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2018, tillfälle 1 Fullbokat Läkare
2018-08-29 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Pascal och demens Läkare
2018-08-30 Allmänläkarnätverket Norrtälje: STRAMA Pris-data, reflektion om antibiotikaförskrivning Läkare
2018-09-06 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-09-10 Kvällsseminarium: Tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-09-17 Grundkurs STI - smittspårning Övrig, annan
2018-09-18 Höstmöte för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga Övrig, annan
2018-09-18 Medicintekniska produkter för hygienläkare Hygienläkare från hela landet (ST samt formella och informella speckailister)
2018-09-19 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-09-20 Uppdatering inom ämnesområdet hud- och könssjukdomar - Bensår Läkare
2018-09-25 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-09-26 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tema kommer inom kort Läkare
2018-09-26 Kvällsseminarium: Regionalt vårdprogram reuma Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-09-27 Höstmöte för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga Övrig, annan
2018-09-27 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-10-02 Studiedagar för hygiensjuksköterskor Hygiensjuksköterskor
2018-10-02 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema kommer inom kort Läkare
2018-10-04 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-10-04 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-10-08 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2018, tillfälle 2 Läkare
2018-10-08 Kvällsseminarium: Tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-10-09 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-10-10 Kvalitetsdag för nordöstra Stockholm och Norrtälje Övrig, annan
2018-10-10 PKC-dagen 2018: Palliativ vård – oavsett diagnos Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-10-17 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-10-17 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tema kommer inom kort Läkare
2018-10-18 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-10-23 2-dagars kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål Läkare
2018-10-24 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-10-24 Kvällsseminarium: Expertrådet för obstretik och gynekologi Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-10-25 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Primärvårdspsykiatri Läkare
2018-11-07 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-11-07 Informationsträff för personal inom mödrahälsovården i Stockholms län Övrig, annan
2018-11-12 Kvällsseminarium: Hud- och mjukdelsinfektioner Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-11-13 Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga Övrig, annan
2018-11-14 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-11-14 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-11-20 Grundkurs STI - smittspårning Övrig, annan
2018-11-21 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tema kommer inom kort Läkare
2018-11-21 Kvällsseminarium: Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-11-22 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Gastroenterologi Läkare
2018-11-27 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema kommer inom kort Läkare
2018-12-03 Kvällsseminarium: Tema kommer inom kort Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-12-06 Decembermöte om anmälningspliktiga sexuellt överförbara infektioner Övrig, annan
2018-12-10 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2018, tillfälle 3 Läkare
2018-12-12 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-12-12 Kvällsseminarium: Pascal Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-12-20 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Osteoporos Läkare

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo