Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2017-02-21 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö: Medicinsk juridik Anm.datum passerat Läkare
2017-02-22 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Anm.datum passerat Läkare
2017-02-23 Grundutbildning i vårdhygien Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-02-23 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Levnadsvanor - sittsjukan Läkare
2017-02-23 Årets möte för personal som arbetar i beroendevården Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-02-23 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Anm.datum passerat Sjuksköterska
2017-02-24 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Trafikmedicin, Juridik för DL Läkare
2017-02-28 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Övrig, annan
2017-03-02 Att möta barn som utsatts för eller bevittnat våld, heldag Övrig, annan
2017-03-07 Grundutbildning i vårdhygien Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-03-08 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 2 Läkare
2017-03-08 Allmänläkarnätverket Nordost: Nyheter i Kloka Listan & Det Röda Ögat Läkare
2017-03-08 Informationseftermiddag om TBE och TBE-vaccination Övrig, annan
2017-03-08 Kvällsseminarium: Gynekologi inom primärvården Läkare, Sjuksköterska
2017-03-10 Endokrint Forum Stockholm Vårmöte 2017
Fm: Diabetes typ 1 vid neuropsykiatrisk sjukdom
Em: Diabetes och fysisk aktivitet
Läkare
2017-03-13 Temaeftermiddag för verksamhetsansvarig för vård- och omsorgsboende för äldre Övrig, annan
2017-03-14 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två fortbildningstillfällen om EKG. Sjuksköterska
2017-03-15 Enkel och fördjupad Läkemedelsgenomgång för sjuksköterskor inom geriatriken - en fortbildning i 4 steg. En 2 dagars kurs Anm.datum passerat sjuksköterskor
2017-03-15 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Smärta hos äldre Läkare
2017-03-15 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-03-15 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Lilla kirurgin Läkare
2017-03-15 Diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom Läkare
2017-03-16 Smärta och smärtbehandling- alltid lika viktigt. Del ett av två. Sjuksköterska
2017-03-17 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Övrig, annan
2017-03-20 Kvällsseminarium: Multipel skleros - behandlingsrekommendationer Läkare, Sjuksköterska
2017-03-22 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Fullbokat Sjuksköterska
2017-03-22 Stramautbildning om infektioner för sjuksköterskor verksamma i primärvård. Behandlingsrekommendationer och sjuksköterskans strukturerade samtal i mötet med patienten Fullbokat Sjuksköterskor och distrikssköterskor i primärvård
2017-03-22 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-03-23 ST-dagen 2017 - Verktygslåda för läkemedelsbehandling av den äldre patienten Läkare
2017-03-23 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Röntga rätt och lagom Läkare
2017-03-24 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Leverutredningar Läkare
2017-03-27 Kurs i Äldrepsykiatri - utom demenser. 5 dagars kurs Anm.datum passerat Läkare
2017-03-28 Allmänmedicinsk fortbildningsakademi: Njurmedicin - heldagskurs för allmänläkare Fullbokat Läkare
2017-03-28 Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet. Sjuksköterska
2017-03-30 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Hudförändringar Läkare
2017-03-30 Neuropatisk smärta - klinisk bedömning och klok behandling Fullbokat Läkare
2017-04-03 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan
2017-04-04 Smittspårningskurs för personal i primärvården och infektionskliniker Övrig, annan
2017-04-04 Att möta våldsutsatta vuxna i vården, del 2 Övrig, annan
2017-04-04 Att bemöta demens och förvirring inom sjuk - vården - hur gör man? Sjuksköterska
2017-04-04 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-04-05 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2017-04-06 Allmänläkarnätverket Nordväst: IBS, alkohol och kroniska sår Läkare
2017-04-06 Smärta och smärtbehandling- alltid lika viktigt. Del två av två. Sjuksköterska
2017-04-19 Kvällsseminarium: Demens Läkare, Sjuksköterska
2017-04-20 Att möta barn som utsatts för eller bevittnat våld, heldag Övrig, annan
2017-04-24 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare våren 2017, tillfälle 3 Fullbokat Läkare
2017-04-24 Kvällsseminarium: Infektion Läkare, Sjuksköterska
2017-04-25 Allmänläkarnätverket Nordväst: IBS, alkohol och kroniska sår Läkare
2017-04-25 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Sjuksköterska
2017-04-25 Temaeftermiddag Förråd- en risk? Övrig, annan
2017-04-26 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2017-04-26 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Beroende hos äldre Läkare
2017-04-27 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan
2017-04-27 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Ortopediskt status – rygg, höft Läkare
2017-04-28 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: ABC om systemsjukdomar Läkare
2017-04-28 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Hypertoni Läkare
2017-05-04 Utbildning för personal som arbetar vid asylboenden, samt boenden för ensamkommande barn Övrig, annan
2017-05-04 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 1 av 2 Sjuksköterska
2017-05-08 Temaeftermiddag Förråd- en risk? Övrig, annan
2017-05-09 Hjärtsvikt - en folksjukdom! Sjuksköterska
2017-05-10 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-05-15 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan
2017-05-16 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema meddelas senare Geriatriker, ST-läkare i geriatrik
2017-05-16 Årets möte för miljö- och hälsoskyddsinspektörer Övrig, annan
2017-05-17 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Urologi,urinorganens sjukdomar hos äldre Läkare
2017-05-17 Kvällsseminarium: Hjärt-kärlsjukdomar Läkare, Sjuksköterska
2017-05-18 Allmänläkarnätverket Norrtälje: KOL, spirometri Läkare
2017-05-18 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2017-05-18 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Hjärtsvikt Läkare
2017-05-19 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Astma/KOL, praktisk spirometri Läkare
2017-05-23 Grundkurs STI-smittspårning (Sesam) Övrig, annan
2017-05-30 Grundutbildning i vårdhygien Övrig, annan

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo