Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2017-10-19 Kvalitetsdag för nordöstra Stockholm och Norrtälje Anm.datum passerat Övrig, annan
2017-10-19 Temaeftermiddag om antibiotikaresistenta bakterier Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-20 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Onkologi Läkare
2017-10-23 Kvällsseminarium: Depression och depressionsalgoritm Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska
2017-10-24 Inställd Vårdhygienisk grundkunskap vid hantering av flexibla endoskop Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-24 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-10-24 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Alkohol och äldre ett tabubelagt område". Anm.datum passerat Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-24 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2017-10-24 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-24 Allmänläkarnätverket Västerort - 29-gruppen: Osteoporos Läkare
2017-10-25 Friskare barn på förskolan. Övrig, annan
2017-10-25 Hjärtsvikt - en folksjukdom Inställt Sjuksköterska
2017-10-25 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Palliation Läkare
2017-10-26 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-26 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Riskbruk, missbruk Läkare
2017-10-26 Smittskyddsaktuellt för mödrahälsovården Övrig, annan
2017-10-26 Döden en del av livet Sjuksköterska
2017-10-26 Alkohol och äldre ett tabubelagt område Övrig, annan
2017-10-26 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2017-10-26 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Inställt Sjuksköterska
2017-10-27 Nationellt symposium på Nobel Forum: Äldrepsykiatri vid livets slut / Old Age Psychiatry at the End of Life Anm.datum passerat Läkare
2017-10-30 "Skärmsjukan" - en ny hälsofara som drabbar alla Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-10-31 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska
2017-10-31 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Döden en del av livet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-01 Smärta ett vanligt problem hos äldre. En 3-dagars kurs för sjuksköterskor Anm.datum passerat Sjuksköterska
2017-11-01 Munhälsan - en viktig del av vårdarbetet Sjuksköterska
2017-11-01 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Sjuksköterska
2017-11-02 Allmänläkarnätverket Nordväst: ADHD och autism, osteoporos, ryggsmärta Läkare
2017-11-06 Kurs i praktisk läkemedelskunskap för ST-läkare (Delmål b3 SOSFS 2015:8) Läkare
2017-11-06 Grundkurs i STI-smittspårning Övrig, annan
2017-11-07 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården!" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-07 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet "Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-07 Läkemedel vid astma och KOL - Konsten att inhalera rätt Läkare
2017-11-08 Allmänläkarnätverket Nordost: Munhålans sjukdomar Läkare
2017-11-08 Kvällsseminarium: Dyspepsi - från oklara symtom till diagnos och behandling Läkare, Sjuksköterska
2017-11-09 Stockholms Allmänläkardag - obunden fortbildning för allmänläkare i Stockholms län Läkare
2017-11-09 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-09 KOL - behandling och hjälpmedel. Sjuksköterska
2017-11-13 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2017, tillfälle 3 Fullbokat Läkare
2017-11-14 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema kommer inom kort Läkare
2017-11-14 Döden en del av livet. Läkare, Sjuksköterska
2017-11-15 Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga läkare och sjuksköterskor Läkare, Sjuksköterska
2017-11-15 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-15 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del ett av två om EKG. Sjuksköterska
2017-11-15 Seminarium om Stramaarbete i slutenvården Övrig, annan
2017-11-15 Värt att veta om Sömn och sömnbesvär hos äldre! Sjuksköterska
2017-11-16 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-16 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska
2017-11-16 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Osteoporos Läkare
2017-11-20 Nationell workshop om Triangelrevision 20 november! Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-20 Kvällsseminarium: Infektiös hosta Läkare, Sjuksköterska
2017-11-21 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-11-22 Grundkurs i vårdhygieniskt arbete Läkare, SSK, USK, Paramed. Exkl USK SÄBO
2017-11-22 Döden en del av livet. Läkare, Sjuksköterska
2017-11-22 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Lungsjukdomar hos äldre Läkare
2017-11-23 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Vanliga ögonsjukdomar samt ÖNH för primärvård Läkare
2017-11-23 Urininkontinens - en utmaning för primärvården? Fullbokat Läkare
2017-11-29 Kvalitetsdag för västerort och centrala stan med fokus på hjärtsvikt Läkare
2017-11-29 Döden - en del av livet. Läkare, Sjuksköterska
2017-11-29 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-11-30 Allmänläkarnätverket Nordväst: kvalitetsdag på Hufvudsta gård med fokus på smärta Övrig, annan
2017-11-30 Ensamkommande barn och övriga asylboenden Övrig, annan
2017-11-30 Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet Sjuksköterska
2017-12-05 Allmänläkarnätverket Söder: Gemensam kvalitetsdag med handledarnätverket söder Läkare
2017-12-05 Informationsdag för MAS för SÄBO Fullbokat Sjuksköterska
2017-12-06 Allmänläkarnätverket Nordost: IBS (Irritable Bowel Syndrome) Läkare
2017-12-06 Temaeftermiddag för ST-läkare i psykiatri: Psykopati och hjärnan Läkare
2017-12-07 Ungdoms- och Sesammottagningar, anmälningspliktiga sexuellt överförda infektioner. Övrig, annan
2017-12-07 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska
2017-12-07 Hjärtsvikt- en folksjukdom. Sjuksköterska
2017-12-08 Regionalt seminarium om revidering av Nationella riktlinjer inom schizofreni Övrig, annan
2017-12-08 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Huvudvärk Läkare
2017-12-11 Fördjupningsutbildning i Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare vintern 2017 - Tema: Psykiska sjukdomar Läkare
2017-12-11 Kvällsseminarium: Vaccinationer Läkare, Sjuksköterska
2017-12-12 Fördjupningsutbildning i Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare vintern 2017 - Tema: Rörelseorganens sjukdomar Läkare
2017-12-12 EKG – diagnostik via tolkning, en kurs för sjuksköterskor! Del två av två om EKG. Sjuksköterska
2017-12-12 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2017-12-14 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Demens Läkare
2018-01-16 Smärta och smärtbehandling - alltid lika viktigt, del 2 av 2 Sjuksköterska
2018-01-18 Kloka Listan Forum 2018 Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-01-24 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 1 Fullbokat Läkare
2018-04-16 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 2 Fullbokat Läkare
2018-05-30 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 3 Läkare

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo