Sök fortbildning och boka

Här kan du söka och boka fortbildning. Scrolla ner och klicka på en fortbildning för att se mer information om just den fortbildningen.

Kursdatum Namn Notis Målgrupper
2018-04-16 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 2 Anm.datum passerat Läkare
2018-05-02 Strama Stockholm inbjuder primärvården i SIGTUNA kommun till reflekterande fortbildning om antibiotikaanvändning och infektionsbehandling Anm.datum passerat Läkare, Sjuksköterska
2018-05-08 Bra att veta om venaccesser! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-15 Grundkurs i Vårdhygieniskt arbete Fullbokat Läkare, sjuksköterskor, övrig, annan
2018-05-15 Fokus äldre - Update Geriatrik - Teamet ”Munhälsa - en viktig del av vårdarbetet" Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-16 Allmänläkarnätverket Nordost: Öron-, näsa- och halssjukdomar i primärvården Läkare
2018-05-17 Allmänläkarnätverket Centrala stan Östermalm: Ögon Läkare
2018-05-17 En svullen led – Vad e dé? Fullbokat Läkare
2018-05-18 Smittskyddsmöte för miljö- och hälsoskyddsinspektörer Övrig, annan
2018-05-21 Fördjupningsutbildning i Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare våren 2018 - Tema: Rörelseorganens sjukdomar Läkare
2018-05-21 Informationseftermiddag för medicinskt ansvariga sjuksköterskor Medicinskt ansvariga sjuksköterskor
2018-05-21 Kvällsseminarium: Gluten eller inte? Det vete katten… Expertrådet för gastroenterologiska sjukdomar reder ut begreppen kring celiaki. Läkare, Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-22 Update Geriatrik/Fokus äldre: Vanliga juridiska problem för personer med demens och deras läkare Läkare
2018-05-22 Äldre och neuropsykiatri Fullbokat Sjuksköterska
2018-05-22 Behandling med urinvägskateter - en vanlig åtgärd i vården! Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-22 Urininkontinens - en utmaning för primärvården? Läkare
2018-05-23 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: STRAMA och Primärvårdsinfektioner Läkare
2018-05-23 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Hjärtarytmier hos äldre Fullbokat Läkare
2018-05-23 Allmänläkarnätverket Nacka Värmdö: Förhöjda leverprover Läkare
2018-05-24 Allmänläkarnätverket Norrtälje: Inkontinens och primärvårdsgynekologi Läkare
2018-05-24 Diabetes hos den äldre patienten Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-28 Kvalitetsdag för Centrala stan och Västerort med tema: Diabetes, D-vitaminbrist och uppföljning av kvalitet inom primärvården Övrig, annan
2018-05-29 Grundkurs STI - smittspårning Övrig, annan
2018-05-30 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare våren 2018, tillfälle 3 Fullbokat Läkare
2018-05-30 3- dagars utbildning av specialisterläkare i allmänmedicin inom mödrahälsovård Anm.datum passerat Läkare
2018-05-30 Äldre och neuropsykiatri Sjuksköterska, Övrig, annan
2018-05-31 Fördjupningsutbildning i Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare våren 2018 - Tema: Psykiska sjukdomar Läkare
2018-05-31 Allmänläkarnätverket Nordväst: kvalitetsdag på Hufvudsta gård Övrig, annan
2018-06-01 Allmänläkarnätverket Sydväst - EK-gruppen: Onkologi Läkare
2018-08-20 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2018, tillfälle 1 Fullbokat Läkare
2018-08-29 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Pascal och demens Läkare
2018-09-06 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-09-19 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-09-20 Uppdatering inom ämnesområdet hud- och könssjukdomar - Bensår Läkare
2018-09-26 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tema kommer inom kort Läkare
2018-09-27 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-10-02 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema kommer inom kort Läkare
2018-10-04 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-10-08 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2018, tillfälle 2 Läkare
2018-10-09 Läkemedel till äldre och läkemedelsgenomgångar för sjuksköterskor på äldremottagning och i hemsjukvård Sjuksköterska
2018-10-10 Kvalitetsdag för nordöstra Stockholm och Norrtälje Övrig, annan
2018-10-17 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-10-17 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tema kommer inom kort Läkare
2018-10-23 2-dagars kurs i palliativ medicin motsvarande B5-mål Läkare
2018-11-14 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Tema kommer inom kort Läkare
2018-11-21 Fortbildning för ST-läkare i geriatrik: Tema kommer inom kort Läkare
2018-11-27 Update Geriatrik/Fokus äldre: Tema kommer inom kort Läkare
2018-12-10 3-dagars utbildning i Klinisk försäkringsmedicin för läkare hösten 2018, tillfälle 3 Läkare
2018-12-12 Allmänläkarnätverket Söder-sydost: Tema kommer inom kort Läkare

Om våra fortbildningar

Senaste nytt på Janusinfo