Läkemedelsverkets Regionala centrum

Stockholmsregionens regionala centrum på Karolinska universitetssjukhuset, är en resurs för hälso- och sjukvården i läkemedelssäkerhets- och biverkningsfrågor.

Fokus ligger på utbildning och information. Kontakta oss om du har frågor eller önskemål kring utbildningsaktiviteter inom läkemedelssäkerhet/biverkningsfrågor.

Kontaktpersoner:
Stefan Mejyr, leg sjuksköterska, tel: 517 730 09
stefan.mejyr@sll.se
biverkningsenheten.karolinska@sll.se

Eva Wikström Jonsson, docent, bitr överläkare, tel: 517 716 07
eva.vikstrom-jonsson@sll.se

Fadiea Al-Aieshy, leg apotekare, tel: 517 720 01
fadiea.al-aieshy@sll.se

alternativt post till:

Läkemedelssäkerhet och utvärdering
Avd. för klinisk farmakologi – Solna L7:03
Karolinska universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM


Uppdaterad: 2017-06-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 30

    Här hittar du behandlingsrekommendationer och kommentarer till aktuella medicinska studier från Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd. Utlåtandena omfattar många olika terapiområden.

    2017-07-26
  • Lidokain injektionsvätska kan nu beställas

    Xylocain (lidokain) utan konserveringsmedel är, efter en tids brist, nu tillgängligt. Xylocain (lidokain) med konserveringsmedel finns inte att tillgå. Tillängligt ersättningspreparat är Lidokain Mylan.

    2017-07-25