Gå till innehåll

Ordförande har ordet

Ulrica Fjärstedt

Ulrica Fjärstedt

Den medicintekniska marknaden är väldigt komplex och produktfloran är stor. Man brukar räkna med att det finns uppemot 800 000 olika produkter på marknaden. MTP-rådets uppgift är att stötta regionerna i införandet av produkter. Det kan vara nya produkter eller produkter där nyttan är svårbedömd. Syftet är att vi ska få ett jämlikt införande i vården, men också att det ska finnas en trygghet i att de produkter som finns i vården uppfyller god evidens, är kostnadseffektiva och säkra, även när det gäller hantering av personuppgifter. Det behöver med andra ord inte alltid vara nya produkter, utan det kan handla om befintliga produkter där vården behöver vägledning.

MTP-rådet består av representanter från de sex sjukvårdsregionerna och det finns både medicinsk och medicinteknisk kompetens. Det finns även hälsoekonomisk och etisk kompetens i rådet. Ibland adjungeras även särskilda experter för att konsultera i specifika produktärenden. Vi har också ett nära samarbete med myndigheter, särskilt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. De hjälper oss att identifiera och utvärdera produkter och produktområden.

När vi utfärdar våra rekommendationer till regionerna ska man vara trygg i att de är baserade på bästa tillgängliga kunskap och bidrar till god vård för patienterna.

Ulrica Fjärstedt, ordförande i MTP-rådet

Ulrica Fjärstedt har lång erfarenhet som medicinteknisk ingenjör. Idag arbetar Ulrica som medicinteknisk chef på Akademiska sjukhuset i Uppsala och har varit med i MTP-rådet sedan starten 2020.