Gå till innehåll

Särskilda yttranden

MTP-rådet kan förutom rekommendationer även besluta om vägledningar eller andra typer av stöddokument för att stödja regionerna.