Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

 • Start
 • / Nationellt införande av läkemedel

Nationellt införande av läkemedel

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

Logga_NT_RådetRättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel genom effektiv användning av våra gemensamma resurser.
Rekommendationer
Samverkan
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. eculizumab (Soliris)
 2. edaravone (Radicava)
 3. elbasvir/­grazoprevir (Zepatier)
 4. elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor
 5. elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor; ivakaftor (Trikafta)
 6. elosulfas alfa (Vimizim)
 7. elotuzumab (Empliciti)
 8. Emgality (galkanezumab)
 9. emicizumab (Hemlibra)
 10. Empliciti (elotuzumab)
 11. emtricitabin/ tenofovir-disoproxil
 12. enkorafenib (Braftovi)
 13. Entresto (sakubitril/­valsartan)
 14. enzalutamid (Xtandi)
 15. Epclusa (sofosbuvir/­velpatasvir)
 16. erenumab (Aimovig)
 17. Erivedge (vismodegib)
 18. esketamin (Spravato)
 19. evolocumab (Repatha)
 20. Exviera (dasabuvir)