Gå till innehåll

Läkemedel som ska samverkas via NT-rådet (under beredning)

Här listas läkemedel som NT-rådet har beslutat ska omfattas av nationell samverkan. Ärendena är under beredning. När en hälsoekonomisk värdering har genomförts av TLV kommer NT-rådet att ge en rekommendation till regionerna.

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Substans

Läkemedel

Indikation

Motivering

Datum

amivantamab

Rybrevant

icke-småcellig lungcancer

Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering

2022-02-07

apadamtas alfa


kongenital trombotisk trombocytopen purpura

Hälsoekonomisk utvärdering bedöms angelägen

2023-12-20

autolog CD34+-berikad cellfraktion transfekterad med gen för SCID

Strimvelis

ADA-SCID

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2020-10-01

avalglukosidas alfa

Nexviadyme

Pompes sjukdom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-04-27

axikabtagen ciloleucel

Yescarta

follikulärt lymfom

CAR-T-cellsterapi, angeläget att fastställa plats i terapin i förhållande till andra behandlingar

2023-05-24

beremagen-geparpavek

Vyjuvek

dystrofisk epidermolysis bullosa

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2023-11-22

brexukabtagen-autoleucel

Tecartus

Akut lymfatisk leukemi

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-10-04

cipaglukosidas alfa

Pombiliti

Pompes sjukdom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-05-23

danikopan


paroxysmal nokturn hemoglobinuri

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2023-11-22

durvalumab

Imfinzi

gallvägscancer 1:a linjen

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2022-12-07

durvalumab + tremelimumab

Imfinzi

levercancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen för kombinationsbehandlingen

2022-12-07

durvalumab

Imfinzi

icke-småcellig lungcancer

Plats i terapin behöver fastställas

2022-12-07

efgartigimod alfa

Vyvgart

myastenia gravis

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2023-04-03

eladokagen exuparvovek

Upstaza

AADC-brist

Hög svårighetsgrad, potentiellt angelägen behandling

2021-04-14

elranatamab


multipelt myelom

Angeläget med jämlik användning

2023-09-20

enfortumab vedotin

Padcev

urotelialcancer, kombination Padcev och Keytruda

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2024-01-22

epkoritamab

Tepkinly

diffust storcelligt B-cellslymfom

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2023-11-08

etranakogen dezaparvovek 

Hemgenix

Hemofili B

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-06-22

evinakumab

Evkeeza

hyperkolesterolemi

Ny behandlingsprincip, behov av hälsoekonmisk värdering

2021-05-06

exagamglogen autotemcel

Casgevy

β-thalassemi, sicklecellsjukdom

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2023-12-20

givinostat


Duchennes muskeldystrofi

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande.

2024-03-05

glofitamab

Columvi

diffust storcelligt B-cells lymfom, högmaligna B-cellslymfom, primärt mediastinalt stort B-cellslymfom

Hälsoekonomisk bedömning angelägen

2023-02-01

iptakopan


paroxysmal nokturn hemoglobinuri

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande.

2024-02-07

krovalimab


paroxysmal nokturn hemoglobinuri

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande.

2024-02-07

lekanemab

Leqembi

Alzheimers sjukdom

Ny behandlingsprincip, angeläget med jämlik hantering och hälsoekonomisk värdering.

2023-02-01

lisokabtagen-maraleucel

Breyanzi

B-cellslymfom

Angeläget med hälsoekonomisk värdering

2020-10-06

lonkastuximab tesirin

Zynlonta

diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Motivering: Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering

2022-11-16

lumasiran

Oxlumo

hyperoxaluri

Angeläget med jämlik användning

2021-12-15

luspatercept

Reblozyl

Beta-thalassemi major

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-03-05

luspatercept

Reblozyl

anemi vid myelodysplastiskt syndrom

Ny behandlingsprincip, angeläget med nationell samverkan

2020-05-07

miglustat

Opfolda

Pompes sjukdom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-05-30

mosunetuzumab

Lunsumio

follikulärt lymfom

Hälsoekonoisk värdering bedöms angelägen

2022-06-22

olipudas alfa

Xenpozyme

surt sfingomyelinas‑brist

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2023-01-18

pegcetakoplan

Syfovre

geografisk atrofi

Angeläget med gemensam värdering

2023-10-18

pegunigalsidas alfa

Elfabrio

Fabrys sjukdom

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2022-12-07

pembrolizumab

Keytruda

adjuvant vid NSCLC

Jämlik tillgång angelägen

2022-10-05

relatlimab+nivolumab

Opdualag

malignt melanom

Ny behandlingsprincip

2022-08-24

ruxolitinib

Opzelura

vitiligo

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande.

2022-05-10

sacituzumabgovitekan

Trodelvy

bröstcancer HR-positiv, HER2-negativ

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2023-06-21

satralizumab

Enspryng

neuromyelitis optica-spektrumtillstånd

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande

2022-05-10

spartalizumab

-

avancerat melanom

Hälsoekonomisk värdering angelägen

2020-01-16

sutimlimab

Enjaymo

köldhemolys

Ny behandlingsprincip, stort behov av behandlingsalternativ

2022-06-08

tabelekleucel

Ebvallo

EBV-associerat post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-06-08

talkvetamab

Talvey

multipelt myelom

Hälsoekonomisk värdering angelägen.

2023-09-20

tauroursodeoxikolsyra och natriumfenylbutyrat

Albrioza

ALS

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande

2022-10-05

tisagenlekleucel

Kymriah

follikulärt lymfom

CAR T-terapi, hälsoekonomisk värdering angelägen

2022-01-12

tislelizumab

Tevimbra

lungcancer och esofaguscancer

Nytt läkemedel i gruppen PD-(L)1-hämmare

2022-12-07

tofersen

Qalsody

ALS

Ny behandlingsprincip, hälsoekonomisk värdering angelägen.

2023-06-15

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

HER2-positiv magsäckscancer och cancer i gastroesofagala övergången

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2022-12-21

trastuzumab deruxtekan

Enhertu

icke småcellig HER2-positiv lungcancer

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen

2023-06-21

RSV-vaccin

Abrysvo

vaccin mot RS-virus; till äldre

Nationellt behov av samordning av RS-vaccinationer.

2023-09-27

RSV-vaccin

Arexvy

vaccin mot RS-virus; till äldre

Nationellt behov av samordning av RS-vaccinationer.

2023-09-27

rozanolixizumab

Rystiggo

myastenia gravis

Förväntas hanteras genom förmånsansökan, avvakta-rekommendation i väntan på TLV:s beslut för att undvika ojämlikt införande.

2024-02-21

valoktokogen-roxaparvovek

Roctavian

hemofili A

Angeläget med nationell samverkan för att tydliggöra plats i terapin, förväntad kostsam behandling

2020-02-19

zilukoplan

Zilbrysq

myastenia gravis

Angeläget med jämlik användning och hälsoekonomisk värdering

2024-02-21

zolbetuximab


adenocarcinom i ventrikeln och gastroesofageala övergången

Angeläget med hälsoekonomisk värdering

2024-04-17


Shringrix vaccin

Herpes zoster

Hälsoekonomisk värdering bedöms angelägen.

2017-06-07