Gå till innehåll

Syfovre (pegcetakoplan)

Tidig bedömningsrapport

geografisk atrofi

Tidig bedömningsrapport 2023-10-25

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet beslutade om nationell samverkan för Syfovre 2023-10-18. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har i början av 2024 givit avslag på företagets ansökan om marknadsgodkännande i Europa. NT-rådets samverkansbeslut kvarstår. Det betyder att läkemedlet, om företaget återigen ansöker om godkännande av EMA, ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet beställer då en hälsoekonomisk bedömning av Syfovre från TLV.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.