Gå till innehåll

givinostat

Tidig bedömningsrapport

Duchennes muskeldystrofi

Tidig bedömningsrapport 2024-02-19

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2024-03-05 beslutat om nationell samverkan för givinistat. Det är ett förskrivningsläkemedel. Till dess att TLV beslutat om givinostat ska ingå i läkemedelsförmånerna, rekommenderas regionerna att avvakta med införande för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.