Gå till innehåll

danikopan

Tidig bedömningsrapport

paroxysmal nokturn hemoglobinuri

Tidig bedömningsrapport 2023-11-14

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-11-22 beslutat om nationell samverkan för danikopan vid paroxysmal nokturn hemoglobinuri. Det betyder att läkemedlet, om det blir godkänt av EMA, ingår i processen för nationellt ordnat införande. Danikopan väntas bli ett läkemedel som förskrivs på recept, företaget har därför uppmanats att ansöka om att danikopan ska omfattas av läkemedelsförmånerna. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen och TLV:s beslut, rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda danikopan.

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.