Gå till innehåll

Upstaza (eladokagen-exuparvovek)

Upstaza är avsett för behandling av AADC-brist.

Tidig bedömningsrapport

AADC-brist

Tidig bedömningsrapport 2021-03-18

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2021-04-14 beslutat om nationell samverkan för Upstaza. Det betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande. NT-rådet har beställt en hälsoekonomisk bedömning av Upstaza från TLV. När den färdigställts kommer NT-rådet att göra en sammanvägd bedömning och ge en rekommendation till regionerna om läkemedlets användning. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen rekommenderar NT-rådet regionerna att avvakta med att använda Upstaza.

NT-rådets rekommendation

AADC-brist

Rekommendation att avvakta 2022-10-27

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.