Gå till innehåll

Opzelura (ruxolitinib)

Ruxolitinib är en selektiv hämmare av januskinaserna (JAK) JAK1 och JAK2 avsedd för behanling av vitiligo.

Tidig bedömningsrapport

vitiligo

Tidig bedömningsrapport 2022-04-27

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådets rekommendation

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.