Gå till innehåll

Elrexfio (elranatamab)

Elranatamab är en bispecifik antikropp avsedd för behandling av multipelt myelom.

Tidig bedömningsrapport

Under beredning – nationell samverkan

NT-rådet har 2023-09-20 beslutat att elranatamab ska omfattas av nationell samverkan. Det betyder att det omfattas av processen för ordnat införande. I väntan på att NT-rådet kan göra en hälsoekonomisk värdering rekommenderas regionerna att avvakta med att använda elranatamab.

NT-rådets rekommendation

multipelt myelom

Rekommendation att avvakta 2024-02-08

Avtal

Uppföljning

Avslutad nationell samverkan NT-rådet

Aktiva processteg är gröna. Om processteget är grått är det i nuläget inte aktuellt för det här läkemedlet.