Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

  • Start
  • / Nationellt införande av läkemedel

Nationellt införande av läkemedel

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

Logga_NT_RådetRättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel genom effektiv användning av våra gemensamma resurser.
Rekommendationer
Samverkan
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  1. nab-paklitaxel (Abraxane)
  2. necitumumab (Portrazza)
  3. Ninlaro (ixazomib)
  4. nintedanib (Ofev)
  5. nivolumab (Opdivo)
  6. Nucala (mepolizumab)
  7. Nuedexta (dextrometorfan/­kinidin)
  8. nusinersen (Spinraza)