Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Beredningsgruppen

Samverkansmodellens beredningsgrupp bereder och följer upp regiongemensamt agerande och är ett operativt stöd till MTP-rådet. Gruppen har som huvudsakligt uppdrag ordnat införande av ny medicinteknik, men kan vid behov, på samverkansgruppens uppdrag, även bereda andra medicintekniska frågeställningar av gemensamt intresse.

Beredningsgruppen ska främst:

  • samordna horisontspaning för medicinteknik
  • utgöra första kontaktyta och informationsförmedlare inom respektive sjukvårdsregion mellan nationell och regional nivå för till exempel kontaktpersoner medicinteknik, HTA-enheter/motsvarande, upphandlings¬enheter, medicintekniskt ansvariga, hjälpmedelsverksamheter, läkemedelskommittéer med flera
  • sammanställa beslutsunderlag till det medicintekniska produktrådet
  • stödja vårdgivare vid eventuell tolkning och förtydligande av utfärdade rekommendationer till nationella programområden och nationella arbetsgrupper där sjukvårdsregionen har ordförandeskapet.

Beredningsgruppen har följande ordinarie medarbetare:

Sofia Medin, sammankallande, koordinator, SKR

Mia Isacsson, regionutvecklare, VGR, Västra samverkansregionen

Hans-Olof Carlsén, utredare, Region Örebro, samverkansregion Mellansverige

Torbjörn Johansson, sjukhusingenjör, Uppsala, samverkansregion Mellansverige

Björn Liljekvist, utredare, Region Kalmar, Sydöstra samverkansregion

Gustav Karlberg, Specialist i allmänmedicin i Region Stockholm, samverkansregion Stockholm/Gotland

Vakant, Södra samverkansregionen

Matthias Schenkel, verksamhetschef, hjälpmedel, Region Västerbotten, Norra samverkans regionen

Senast ändrad