Gå till innehåll

Sveriges regioner samarbetar inom olika läkemedelsfrågor

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel via
NT-rådet.

Hantering av bristsituationer för läkemedel via nationella funktionen för kritiska brister, CT.

Strategisk samverkan mellan de regionala läkemedelskommittéerna i deras nätverk, LOK.

NT-rådets senaste rekommendationer

Nyheter

Översikter av läkemedel i ordnat införande