Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Adakveo (krizanlizumab)

EMA har inlett en granskning av Adakveo eftersom preliminära resultat från en fas III-studie inte visade någon skillnad mellan Adakveo och placebo på den årliga frekvensen av

kärlocklusiva kriser (VOC) som ledde till sjukvårdsbesök under det första året. I väntan på EMA:s utvärdering rekommenderar NT-rådet att regionerna att avvakta med nyinsättning av Adakveo.

Adakveo (krizanlizumab) är avsedd att användas vid vasoocklusiva kriser vid sicklecellanemi hos individer 16 år och äldre.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »