Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Adakveo (krizanlizumab)

En fas III-studie med Adakveo till patienter med sicklecellsjukdom med kärlocklusiva kriser kunde inte bekräfta läkemedlets kliniska nytta. Som en konsekvens av detta är nytta-riskbalansen inte längre till fördel för Adakveo och godkännandet för försäljning i EU kommer att återkallas.

Återkallande av försäljningstillstånd - Läkemedelsverket