Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Adakveo (krizanlizumab)

Adakveo (krizanlizumab) är avsedd att användas vid vasoocklusiva kriser vid sicklecellanemi hos individer 16 år och äldre.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »