Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

adukanumab

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för adukanumab vid indikationen alzheimers sjukdom 2021-04-14. Detta betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Motivering: Förväntat stor påverkan på hälso- och sjukvården.

Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Adukanumab är avsett för att motverka framskridandet av Alzheimers sjukdom (AD) genom att reducera sjukdomstypiska ansamlingar av amyloid (plaques) i hjärnan.