Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

adukanumab

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för adukanumab vid indikationen alzheimers sjukdom 2021-04-14. Detta betyder att läkemedlet, om det blir godkänt för försäljning, ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning efter att det genomgått en hälsoekonomisk värdering. Motivering: Förväntat stor påverkan på hälso- och sjukvården.


I december 2021 fick Biogen avslag på sin ansökan om att få adukanumab godkänt för försäljning inom EU.

Mer information: EMA:s avslag


Mer om nationellt ordnat införande

Adukanumab är avsett för att motverka framskridandet av Alzheimers sjukdom (AD) genom att reducera sjukdomstypiska ansamlingar av amyloid (plaques) i hjärnan.